Thứ bảy ngày 7 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, sự ly giáo mà Ta nói tới, đã bắt đầu diễn ra trong Giáo Hội Công Giáo.

Giáo huấn của Ta, không bao giờ thay đổi kể từ khi Kinh Thánh của Ta được kết thúc bằng Sách Khải Huyền, giờ đây đang bị thách thức.

Đã có một số những chống đối, những ý kiến ​​và những đánh giá thần học về Lời Chí Thánh của Ta qua hàng thế kỷ.

Nhiều người đã chất vấn những lệnh truyền và những Giáo Huấn mà Ta đã truyền lại cho nhân loại.

Một số Giáo Huấn của Ta đã được mổ xẻ, phân tích, người ta đã đưa ra những cách diễn giải mới và đã được chấp nhận.

Tuy nhiên, điều này là không cần thiết vì Sự Thật đã được ban cho nhân loại qua các ngôn sứ đến trước Ta và sau đó là chính Ta trong lúc sinh thời của Ta ở trên trần gian này.

Sự Thật không bao giờ thay đổi. Sự Thật rất đơn giản.

Các thông tin khác, không được ghi chép trong Kinh Thánh nhưng được ban cho nhân loại, qua những linh hồn ưu tuyển, như một Tặng Ân chỉ với một mục đích duy nhất. Đó là để giúp các con suy ngẫm về Hiến Tế của Ta dành cho nhân loại, để tỏ bày và nhắc nhở các con về Tình Yêu trong Thánh Tâm Ta dành cho tất cả những con cái của Thiên Chúa.

Bất cứ Mặc Khải Thánh Thiêng nào được ban cho nhân loại ngày nay, là để giúp các con chuẩn bị cho Sự Sống Đời Đời.

Những Giáo Huấn của Ta, được Giáo Hội Công Giáo Thánh Thiện và Tông Truyền tôn vinh, giờ đây lần đầu tiên đang bị tấn công bởi nhiều thách thức vốn sẽ dẫn đến sự chia rẽ trong Giáo Hội.

Những điều luật mới sẽ được đưa ra cho phù hợp với quan điểm hiện đại và rồi họ sống một cách ung dung tự tại với những kẻ tự mãn lòng đầy kiêu hãnh, họ cảm thấy cần phải làm vừa lòng nhân loại hơn là phải tỏ lòng vâng phục những Giáo Huấn của Giáo Hội.

Ta là Giáo Hội. Ta đã lập ra Giáo Hội và Giáo Hội không bao giờ có thể chết được.

Nhiều người, gồm cả những người từ bên trong cũng như ngoài Giáo Hội, sẽ ra sức phá vỡ cơ cấu của Giáo Hội.

Các con hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI của Ta để ngài được mạnh mẽ giữa những chống đối mà giờ đây ngài phải đối diện.

Đây là một nỗ lực có chủ đích của những kẻ liên kết với tên ngôn sứ giả để tạo ra một thứ giáo hội mới.

Những kẻ xảo quyệt này sẽ làm cho các con tin rằng Giáo Hội vẫn giống như trước kia nhưng nó không thể nào giống được.

Làm sao mà Giáo Hội của Ta, với lề luật mới và những phiên bản bị bóp méo cho sai lạc với Sự Thật mà Ta ban cho nhân loại, lại có thể đại diện cho Ta được?

Không thể được. Chính vì thế mà Cha Ta sẽ dẫn dắt Giáo Hội của Người gồm các Kitô hữu trung thành và chân thật, từ Thiên Đàng.

Người sẽ nắm giữ chìa khóa cho đến Ngày Quang Lâm khi Giê-ru-sa-lem mới mọc lên, Giáo Hội Công Giáo Duy Nhất Chân Thật, sẽ trỗi dậy từ đống tro tàn, và quy tụ tất cả con cái Thiên Chúa; tất cả các tôn giáo và tín ngưỡng đều quy về một.

Đây là đường lối đúng như Thiên Chúa đã định, trong sự hiệp nhất trọn vẹn trong Kỷ Nguyên Mới của Bình An trên địa cầu này.

Chúa Giêsu Kitô yêu dấu của các con