Chúa Nhật ngày 8 tháng 4 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, thời điểm cho Triều Đại của Ta trên trái đất đang đến gần hơn và chỉ còn một ít thời gian nữa thôi để nhân loại chạy đến với Lòng Thương Xót của Ta và ăn năn sám hối.

Điều quan trọng nữa là Giáo Hội của Ta phải chuẩn bị đoàn chiên của Ta cho Sự Sống Đời Đời và phải sử dụng mọi cơ hội để khuyến khích họ lãnh nhận ơn giao hòa.

Đây là một thời điểm quan trọng trong năm và các con phải chạy đến với Ta, Chúa Giêsu của các con, và cầu xin những Ân Sủng cần thiết để bảo đảm rằng các con, những tín hữu của Ta, có được niềm tin vững mạnh nhằm truyền bá Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Sự đau khổ của nhân loại, của Chúa Cha Hằng Hữu và của chính Ta, Con yêu dấu Người, đang đến hồi kết.

Sự thống trị của Satan trên trái đất sẽ chấm dứt và Ta sẽ giành lại Ngai Vàng Đích Thực của Ta.

Trong khi Triều Đại của Ta trong Giáo Hội có nghĩa là Thần Khí của Ta hoạt động với biết bao Ân Sủng trọng đại để ban cho những linh hồn xứng đáng, thì điều này chỉ có thể xảy ra khi Satan bị xích lại, chỉ khi ấy thì cuối cùng Thánh Ý Cha Ta mới được nên trọn.

Không ai thực sự hiểu được Sự Sống Vĩnh Cửu là gì.

Không ai hiểu thấu được điều gì sẽ xảy ra trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Vì những hạn chế trong sự hiểu biết của con người, không ai có thể biết được những kế hoạch của Ta trong việc quy tụ mười hai chi tộc trên trái đất.

Nhiều người tin rằng ngày Ta Quang Lâm là ngày tận thế.

Nó có thể là sự kết thúc của thời gian mà các con biết nhưng nó chỉ là khởi đầu của một tương lai đầy vinh hiển mà Chúa Cha Hằng Hữu đã định sẵn cho tất cả con cái Người.

Trời và Đất sẽ nên một.

Trời không thể vắng đất và đất không thể thiếu trời. Người công chính sẽ sống trong Địa Đàng Mới của Ta và mọi thứ sẽ vô cùng phong phú.

Biết bao điều tuyệt vời khác không bao giờ có thể mô tả được bằng ngôn ngữ của con người. Sự bình yên vô cùng và niềm vui vô tận sẽ được cảm nhận bởi tất cả mọi linh hồn của những ai được thừa hưởng phần gia nghiệp lớn lao trong Vương Quốc của Ta.

Tâm hồn Ta tan nát khi nhìn thấy nỗi sợ hãi trong mắt các con khi Ta nói đến thời cuối.

Tuy nhiên, Ta mời gọi các con hãy tín thác vào Tình Yêu Vô Biên của Ta dành cho tất cả các con và hãy biết rằng Lời Hứa của Ta là các con sẽ thực sự ở trong nhà với Ta và những đau khổ của các con sẽ bị loại trừ vĩnh viễn.

Địa Đàng Mới mà Ta đã hứa ban, sẽ sớm được tỏ bày cho nhân loại.

Đừng lãng phí một phút giây nào vì sợ hãi. Các con hãy vui lên. Hãy hướng về tương lai của các con.

Hãy tín thác vào Ta một cách tuyệt đối vì Ta yêu các con nhiều đến nỗi không bao giờ làm cho các con phải thất vọng.

Hãy cầu nguyện để tất cả con cái của Ta được khiêm nhường trong lòng mà đón nhận chìa khóa vào Địa Đàng.

Chúa Giêsu của các con