Thứ hai ngày 9 tháng 4 năm 2012, lúc 10:00

Hỡi con, thế giới sắp phải trải qua những thay đổi cuối cùng khi mà trận chiến để giành lấy các linh hồn gia tăng.

Satan sẽ gây tổn thương cho Giáo Hội Công Giáo và Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, cũng sẽ bị liên lụy trong sự chia rẽ của Giáo Hội.

Đấng Đồng Công Cứu Chuộc

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được đón nhận bởi sự chia rẽ trong Giáo Hội Công Giáo.

Mẹ không được đón nhận trong nhiều giới lãnh đạo của Giáo Hội, liên quan đến vai trò mà Mẹ phải có trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Con Chí Thánh đáng thương của Mẹ bị tổn thương quá nhiều bởi cách mà Mẹ, Mẹ Thiên Chúa, đã bị người ta loại trừ.

Không ai hiểu được vai trò của Mẹ là người đạp nát đầu con rắn.

Mẹ đã được Thiên Chúa ban cho những Ân Sủng và quyền năng, để đánh bại và tiêu diệt tên ác quỷ.

Hắn, tên ác quỷ, có nhiều đồ đệ từ trong lòng Giáo Hội Công Giáo, nhóm người này muốn chống lại quyền năng mà Thiên Chúa Tối Cao đã ban cho Mẹ.

Kỷ Nguyên của Hòa Bình mà Mẹ nói đến tại Fatima, đã bị người ta lãng quên.

Kỷ Nguyên của Hòa Bình vốn sẽ diễn ra sau Cuộc Quang Lâm của Con Mẹ, sẽ kéo dài 1.000 năm.

Điều này sẽ xảy ra khi Trời và Đất hiệp nhất thành một Địa Đàng Mới đầy Vinh Hiển.

Nhờ vào đức tin và sự tận hiến của các con dành cho Mẹ, Mẹ yêu dấu của các con, mà nhiều linh hồn được vào Địa Đàng Mới.

Satan hiện đang ra sức dụ dỗ các thành viên trong Giáo Hội Công Giáo tin rằng điều này là không có thật.

Vai trò của Mẹ là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, và là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, cùng cộng tác với Con Chí Thánh của Mẹ để báo trước Cuộc Quang Lâm của Người, nhưng vai trò của Mẹ đang bị người ta chối bỏ.

Các con hãy cầu nguyện cho những linh hồn này, họ là những nạn nhân của tên lừa dối ngay trong Giáo Hội Công Giáo, để họ không dẫn dắt con cái Mẹ xa rời tầm quan trọng của ơn cứu rỗi.

Các con hãy cầu nguyện để Đức Giáo Hoàng Bênêđictô có thể ngăn chặn sự dữ này lan tràn trong Giáo Hội Công Giáo.

Hỡi các con, đừng bao giờ từ bỏ cuộc đấu tranh để gìn giữ Sự Thật.

Lời hứa của Con Mẹ trở lại để ban cho nhân loại Sự Sống Đời Đời trong Địa Đàng, sắp thành hiện thực. Nhưng Người sẽ bị chống đối trên mọi nẻo đường bởi những linh hồn đã để cho sự lừa dối của tên ác quỷ điều khiển.

Lòng trung thành trong Giáo Hội đối với Thánh Tử của Mẹ sẽ suy giảm.

Vai trò của Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian, Đấng Bào Chữa sẽ không được người ta nhìn nhận.

Các con hãy cầu nguyện cho các linh mục của Con Mẹ để họ được kiên vững và họ sẽ bảo vệ Sự Thật.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ Thiên Chúa

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi