Thứ bảy ngày 14 tháng 4 năm 2012, lúc 15:27

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, cho dù thể xác con phải chịu đau khổ biết dường nào thì con cũng phải nhận ra rằng Cha cảm nhận được mọi đau khổ của con khi nỗi đau khổ của con gia tăng.

Đau khổ mà con phải chịu chỉ là một phần nhỏ so với nỗi thống khổ của Cha.

Trong sự hiệp thông với Cha, con sẽ nhận biết rằng mọi đau đớn và tăm tối trong tâm hồn mà con phải trải qua, con sẽ cảm nhận được nỗi đau mà Cha phải chịu vì tội lỗi của nhân loại.

Nhiều người lầm tưởng rằng nỗi đau khổ của Ta bắt đầu và kết thúc trên Thập Giá.

Nỗi thống khổ của Ta chỉ chấm dứt khi tất cả con cái Thiên Chúa được hiệp nhất trong tình yêu và hạnh phúc trong Địa Đàng Mới, nơi mà tội lỗi sẽ không tồn tại.

Cho dù nhân loại được dạy bảo biết bao nhiêu điều về sự Hiện Hữu của Ta thì Ta vẫn bị loài người thù ghét.

Trong số các tín hữu, mặc dù họ đón nhận Ta, nhưng Giáo Huấn của Ta chỉ được họ tiếp thu theo sự hiểu biết nông cạn của họ mà thôi.

Nhiều người sẽ đối xử với những người khác bằng tình yêu và lòng tốt, nhưng chỉ khi những người này hợp với ý thức hệ của họ.

Ví dụ nhiều người sẽ lên án kẻ có tội thay vì họ nên thể hiện lòng tốt và cầu nguyện cho họ. Đúng ra họ phải làm gương tốt cho kẻ khác noi theo.

Một số người khinh miệt kẻ khác thay vì bày tỏ tình yêu thương cần phải có nơi những Kitô hữu như họ.

Đừng bao giờ lên án tha nhân ngay cả khi các con không đồng ý với họ vì các con không có quyền lên án. Ngoài một mình Thiên Chúa thì không một ai có quyền kết án.

Trong khi nhiều tín hữu khác tiếp tục tôn kính Ta, nhưng chỉ là theo ý riêng của họ.

Một số khác thì cho rằng họ cần phải xa lánh anh chị em mình để tỏ cho mọi người biết rằng họ là những người có hiểu biết về những vấn đề tâm linh.

Họ diễn giải theo ý riêng của họ về Lòng Thương Xót của Ta thực sự có ý nghĩa gì.

Đã bao lần các con nghe nói rằng Thiên Chúa là Đấng Hằng Thương Xót, Người quá giàu Lòng Thương Xót đến nỗi vì yêu thương mọi người nên Người sẽ không bao giờ lên án chúng ta?

Rằng Người sẽ không bao giờ xô một linh hồn nào xuống hỏa ngục?

Quả thật đây là một sự bịa đặt. Biết bao nhiêu những sự dối trá khi người ta chối bỏ sự tồn tại của Hỏa Ngục là lúc mà đức tin Kitô Giáo xuống cấp.

Người ta tự kết án chính mình vào Hỏa Ngục. Ta không ném họ vào đó. Họ chọn nơi đó khi không chịu xa lánh tội trọng.

Họ cũng không tìm kiếm ơn tha thứ hoặc tỏ lòng thống hối. Đây là lối suy nghĩ thật nguy hiểm và bổn phận của tất cả các Kitô hữu là cảnh báo tha nhân về nguy cơ phải sa vào Hỏa Ngục.

Biết bao nhiêu người, bao gồm cả những người không chịu cho con cái của họ lãnh nhận bí tích Rửa Tội, nói rằng tội lỗi không còn là vấn đề quang trọng nữa.

Họ tin rằng tất cả các tội lỗi “sẽ” được tha thứ. Điều này không đúng.

Tội lỗi “có thể” được tha, dù cho tội đó có nặng nề đến đâu đi chăng nữa, nhưng chỉ với điều kiện là tội nhân xin ơn tha thứ.

Giờ đây Ta đang truyền cho các con từ Thiên Đàng để chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Ta và Ta thấy được gì?

Ta nói chuyện với các con từ phía những bức tường của nhà tù và trong phòng giam mà các con đã nhốt Ta vào trong đó vì các con không chịu tin rằng Ta có thể thông truyền cho các con theo cách này.

Ôi ! Các con xúc phạm đến Ta biết bao.

Đối với những ai đã dành trọn một đời phụng sự Ta và những ai có hiểu biết về Kinh Thánh của Ta, nhưng giờ đây lại là những người khước từ Ta, Ta nói với các con điều này.

Việc giờ đây các con khước từ Ta, sẽ khiến cho các con đau khổ và đau buồn khủng khiếp khi Sự Thật được tỏ bày cho các con.

Vì khi ấy các con sẽ nhận ra những linh hồn mà các con gạt sang một bên khi Ta cần sự trợ giúp của các con để cứu họ.

Các con làm cho Ta phải khóc trong tuyệt vọng biết dường nào vì sự mù lòa của các con do sự thiếu khiêm nhường của các con gây ra.

Các con nghi ngờ Lời Chí Thánh của Ta, trong khi đúng ra các con phải đón nhận và trân trọng Lời Ta vì các con là những linh hồn đang chết đuối nhưng lại thiếu lòng quảng đại.

Ta van nài các con hãy đáp lại lời mời gọi của Ta.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc Nhân Loại