Thứ tư ngày 15 tháng 4 năm 2012, lúc 13:36

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta nhận thấy rằng con không hiểu một số những Thông Điệp này nhưng con phải tín thác vào Ta và hãy biết rằng Ta phải tiết lộ nội dung của Sách Khải Huyền để mọi tâm hồn biết được những gì sắp xảy ra trong khoảng thời gian này.

Đối với những ai kém tin nhưng đón nhận Lời Ta, được ban qua ngôn sứ này, hãy biết rằng sự khiêm tốn và thiện chí của các con, phát sinh bởi tình yêu tinh tuyền dành cho Ta, đã mang các con đến gần hơn với Thánh Tâm Ta.

Các con là Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta. Các con là Giáo Hội vốn đã được nhắc đến trong Sách Khải Huyền.

Các con là con cái của người nữ được nhắc đến trong sách Khải Huyền; bà đã sinh được một người con trai. Các con được đưa vào sa mạc, một nơi cách biệt, tuy nhiên vẫn được hiệp nhất nên một để rao giảng Lời Chí Thánh của Ta và rao giảng Phúc Âm Chân Thật.

Người phụ nữ sinh ra Giáo Hội Chân Thật của Ta, đàn chiên trung thành của Ta, những người sẽ không bị tên ngôn sứ giả dẫn dắt sai lạc.

Các con, Giáo Hội của Ta, sẽ bị ném vào sa mạc trong 1.260 ngày, khi mà các con sẽ trú ẩn. Nhưng nhờ Ơn Chúa Thánh Thần, các con sẽ được no thỏa Hoa Trái trong Tình Yêu của Ta.

Chính nhờ những tín hữu trung thành của Ta trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, bao gồm những tôi tớ được thánh hiến của Ta và những tín hữu của Ta, những người không đón nhận tên ngôn sứ giả, mà họ có thể quy tụ Giáo Hội của Ta.

Các con sẽ phải phụng thờ Ta một cách bí mật bởi vì Thánh Lễ sẽ bị thay đổi toàn diện dưới sự cai trị của tên ngôn sứ giả.

Các con là những tín hữu đích thực của Ta và tất cả mọi Ân Sủng từ Thiên Đàng đang được ban xuống trên những linh hồn yêu dấu của các con.

Hỡi các con, Ta yêu các con biết dường nào và các con xoa dịu nỗi thống khổ của Ta biết bao. Nhưng Thánh Tâm Ta đau đớn biết bao vì những tín hữu không chịu lắng nghe Ta. Họ sẽ bị lôi kéo vào mạng lưới của tên ngôn sứ giả, mạng lưới của bóng tối và Ta không thể cứu họ được.

Họ chiều theo ý riêng của mình mà vả vào Mặt Ta.

Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta cần phải loan truyền Lời Ta cho tất cả những con cái của Ta, bao gồm cả những người không hề nhận biết Ta.

Các con, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, cần phải rao giảng những Lời Tiên Tri của Ta và rao giảng Lời Chí Thánh của Ta cho những người không phải là Kitô hữu hay những người không nhận biết Mười Điều Răn.

Công việc của các con là để bảo đảm rằng người ta đọc và hiểu được Kinh Thánh.

Công việc này cậy nhờ vào các con để báo cho thế giới biết một cách đầy đủ ý nghĩa của các Ấn trong Sách Khải Huyền mà Ta sẽ tiết lộ cho Maria Divine Mercy.

Hai Nhân Chứng trong Sách Khải Huyền:

Các con, những tín hữu của Ta, là một trong hai nhân chứng được nhắc đến trong Sách Khải Huyền và các con sẽ được bảo vệ từ Thiên Đàng.

Lời Ta, được ban cho các con là Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, bị gạt sang một bên như một tàn tích, nhưng Lời Ta sẽ không bao giờ chết.

Người Do Thái sẽ là nhân chứng thứ hai trong hai nhân chứng.

Hai ngọn đèn là những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta, Giáo Hội tông truyền Chân Thật và những tín hữu của Ta, những người sẽ bị tên ngôn sứ giả gạt sang một bên.

Hai cây Ôliu là Giê-ru-sa-lem thuộc It-ra-en Cũ và It-ra-en Mới.

Họ, những người Do Thái, cuối cùng sẽ biết rằng Ta là Đấng Mêsia và việc họ rao giảng về Sự Thật cũng sẽ bị tên ngôn sứ giả và tên Phản Kitô gạt sang một bên và bị ném ra ngoài để trở nên hôi thối như một xác chết. Một lần nữa, dân riêng được chọn này sẽ không chết.

Cả hai sẽ cảm thấy bị đánh bại nhưng không phải như vậy, vì cùng với tất cả các tôn giáo khác, họ sẽ hình thành Một Giáo Hội Chân Chính – Giê-ru-sa-lem Mới, vốn sẽ mọc lên từ đống tro tàn.

Các con sẽ sống sót sau chế độ quân chủ độc ác khủng khiếp, vốn sẽ xuất hiện do sự cai trị tay đôi của tên ngôn sứ giả và tên Phản Kitô, cả hai đều sẽ bị quăng vào hồ lửa là Hỏa Ngục.

Cuộc bách hại này sẽ không kéo dài và các con sẽ được ban cho sự bảo vệ và sức mạnh lớn lao.

Các con sẽ được ban cho sự trợ giúp và nhiều nhà lãnh đạo sẽ trỗi dậy từ giữa các con để dẫn dắt các con qua giai đoạn này.

Nhiều người trong số các con sẽ là thánh trong Địa Đàng Mới của Ta vì đã giúp xây dựng Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta trên trái đất và sẽ cùng Ta trị vì trong Trời Mới Đất Mới khi cả hai nên một trong Cuộc Quang Lâm của Ta.

Những ai không theo Ta sẽ có được một thời gian rất ngắn để quyết định.

Các con hoặc là thuộc về tên ngôn sứ giả và chống lại Ta hoặc là các con thuộc về Ta.

Nếu các con chọn hắn thì linh hồn các con sẽ bị tên lừa dối cướp mất. Điều này nghe có vẻ khắc nghiệt nhưng là Sự Thật.

Bằng chứng về sự Hiện Diện của Ta sẽ được ban cho tất cả con cái của Thiên Chúa trong Cuộc Cảnh Báo.

Các con hãy cầu nguyện để khi ấy các con sẽ đón nhận Sự Thật, đó chính là Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, Đấng mời gọi các con từ Thiên Đàng nhằm mở mắt các con để các con có thể hiểu, lắng nghe và có thể nghe được trước khi quá muộn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con