Thứ hai ngày 16 tháng 4 năm 2012, lúc 18:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa và khẳng định với các con rằng Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con, không khi nào lại có thể coi thường chính Giáo Hội của Ta.

Tuy nhiên, Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn Giáo Hội của Ta sụp đổ dưới bàn tay của một tà phái, những kẻ không được phép có vai trò nào trong Tòa Thánh.

Vì đây chính là những gì mà tên ngôn sứ giả và những kẻ giả hình tôn thờ Satan đang tìm cách thực hiện. Chúng muốn làm sụp đổ Giáo Hội Công Giáo và phá hủy tan tành Giáo Hội.

Hỡi các con, đây là cách mà Satan sẽ đứng lên trong cuộc nổi loạn cuối cùng chống lại Thiên Chúa, Đấng Tạo hóa của muôn loài.

Kế hoạch độc ác để phá hủy Hội Thánh của Ta đã được tiến hành trong 100 năm, nhưng kể từ năm 1967, cường độ ngày càng thêm mạnh mẽ.

Những kẻ giả hình, thành viên của tà phái độc ác này, những kẻ tôn thờ Satan, đã gia nhập những dòng tu để tìm được chỗ đứng tại Vatican.

Quyền hành của họ, trong phạm vi Thiên Chúa Cha cho phép, đã bị hạn chế cho đến ngày nay nhưng nó sẽ thay đổi khi thời cuối đang đến gần.

Tà phái này giờ đây sẽ dốc hết toàn lực để bầu ra một kẻ thay thế cho Vị Đại Diện Tòa Thánh là Đức Giáo Hoàng Bênêđictô XVI.

Tất cả những ai nhận biết Giáo Lý của Ta sẽ thấy những thay đổi nơi lời đọc trong các Thánh Lễ.

Những lề luật của thế tục, vốn là sự xúc phạm khủng khiếp đến cái chết của Ta trên Thập Giá, sẽ được người ta bày ra.

Nhiều tín nhiệt thành của Ta sẽ nhận thấy điều này và sẽ cảm thấy đau lòng. Quan điểm của họ sẽ bị loại bỏ và nhiều Bí Tích sẽ không còn nữa.

Chính vì điều này mà sự chuẩn bị giờ đây là rất cần thiết.

Đối với những người Công Giáo, những người sẽ phải đau khổ và hoang mang, xin các con hãy nhớ rằng Ta vẫn luôn hiện diện.

Các con hãy kêu cầu đến Ta, Chúa Giêsu yêu dấu của các con và hãy biết rằng các con không được phép sợ hãi khi rao giảng Sự Thật trong những Giáo Huấn của Ta.

Các con không được phép sợ hãi khi lánh xa lạc giáo.

Ta sẽ dẫn dắt và bảo vệ các con trong cuộc lữ hành của các con và các con sẽ được hướng dẫn bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con

Chúa Giêsu Kitô