Thứ ba ngày 17 tháng 4 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng những Thông Điệp mà Ta ban cho con là dành cho toàn thể nhân loại.

Những Thông Điệp này được ban cho mọi tôn giáo và tín ngưỡng bao gồm cả những người không tin vào sự hiện hữu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu, Đấng Tạo Hóa của nhân loại.

Hỡi các con, các con phải biết rằng vì các con đã được hiểu biết Sự Thật về một Thiên Chúa Ba Ngôi, Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần, do đó các con phải có nhiệm vụ rao giảng Lời Chí Thánh của Ta cho toàn thế giới.

Dù tin hay không tin rằng Ta truyền cho các con qua những Thông Điệp này, các con phải giúp đỡ những linh hồn đáng thương, những người cần sự bảo vệ của Ta để họ được cứu rỗi.

Nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao những Thông Điệp này thường hay nhắc đến Satan. Câu trả lời của Ta là:

Satan và các thiên thần sa ngã của hắn rảo quanh khắp trái đất để tàn phá con người.

Chúng tấn công con người qua các giác quan chủ yếu là để xúi dục người ta phạm những tội lỗi của tính xác thịt.

Chúng gieo những suy nghĩ vào tâm trí của con người để người ta phạm những tội ác tàn bạo vốn xúc phạm đến Cha Ta.

Trong trường hợp những linh hồn đang sống trong tội lỗi, chúng có thể chiếm hữu thân xác những con người này. Khi điều này xảy ra, những linh hồn đáng thương bị Satan chiếm hữu này sẽ gây ra tàn phá cho những người sống chung quanh.

Nếu họ có chức quyền, họ sẽ gây ra bất công khủng khiếp cho những người mà họ cai trị.

Họ sẽ đưa ra những bộ luật đi ngược lại với Mười Điều Răn mà Thiên Chúa Cha đã ban cho nhân loại.

Trong những trường hợp khác, họ sẽ gây ra đau khổ khủng khiếp trong cuộc sống của người dân.

Sự dữ do Satan và những tên ác quỷ của hắn gây ra. Sự dữ không đến từ Thiên Chúa.

Chỉ có bình an và tình yêu là đến từ Thiên Chúa.

Đối với những ai muốn loại bỏ những ý nghĩ và những cảm xúc tiêu cực ra khỏi cuộc sống của họ thì tất cả những gì họ phải làm là tận hiến cho Ta, Chúa Giêsu Kitô của họ.

Trong lời cầu nguyện, chỉ cần thưa chuyện với Ta một cách đơn sơ là đủ. Bằng chính lời lẽ của các con, hãy xin Ta trợ giúp các con.

Hãy chân thành cầu xin và Ta sẽ nhận lời ngay, và Ta sẽ giúp các con đến gần với Thánh Tâm Ta hơn.

Hỡi các con, xin hãy để Ta giữ các con gần Ta và ban cho các con sự an ủi mà các con khao khát trong một thế giới đầy bất hạnh, bất công, tàn bạo và hận thù.

Ta là sợi dây cứu sinh của các con. Chỉ mình Ta mới có thể cứu giúp các con. Xin các con hãy kêu cầu Ta bằng lời nguyện dưới đây.

Chiến Dịch Cầu Nguyện 45:

Lạy Chúa Giêsu, con chỉ biết rất ít về Chúa, nhưng xin giúp con mở lòng ra để Chúa ngự vào; xin Chúa chữa lành, an ủi và tuôn đổ Bình An của Chúa vào linh hồn con.

Xin giúp con sống vui tươi, để chiến thắng mọi tư tưởng tiêu cực, và học cho biết cách sống để làm vui lòng Chúa, nhờ đó con có thể tiến vào Địa Đàng Mới của Chúa, nơi mà con được sống trong tình yêu thương, sung sướng và hạnh phúc với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Ta yêu thương tất cả các con, hỡi con cái yêu dấu của Ta, cho dù niềm tin của các con là gì, cho dù các con phạm tội nhiều đến đâu hoặc gây ra bao nhiêu đau đớn, tổn hại cho tha nhân.

Chỉ mình Ta mới có thể thay đổi được cuộc sống của các con mà thôi.

Cách duy nhất để giải thoát các con khỏi cuộc sống đầy gian khó là các con kêu cầu đến Ta để Ta có thể trợ giúp các con.

Giêsu yêu dấu của các con