414. Thiên Chúa Cha: Hãy lãnh nhận Chúa Thánh Thần trong tâm tình hân hoan diệu kỳ và tri ân cảm tạ


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ bảy ngày 5 tháng 5 năm 2012, lúc 12:00

Hỡi con gái của Ta, thật trọng đại biết bao ngày mà Chúa Thánh Thần, Ánh Sáng Tình Yêu của Ta tỏa lan trên toàn thế giới.

Đây là một đặc ân rất trọng đại. Đặc ân này sẽ giúp mở rộng tâm hồn nhiều người và chuẩn bị nhiều linh hồn cho Cuộc Cảnh Báo.

Tình Yêu của Ta không biết đến giới hạn.

Không một người đàn ông, đàn bà hoặc con trẻ nào nằm ngoài ước muốn của Ta là ôm chặt từng người trong Vòng Tay Ta. Không một tội nhân nào bị loại trừ.

Hỡi con, Ân Huệ của Ta ban cho nhân loại thật quảng đại và Ta sẽ tiếp tục tuôn đổ nhiều Ân Huệ của Ta cho những ai đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện được ban qua con.

Những lời nguyện này đến từ Thiên Đàng chứ không phải từ ngòi bút của con người.

Những lời nguyện này dành riêng cho thời đại các con và là vũ khí mạnh mẽ để chống lại sự bách hại.

Hỡi các con, những lời nguyện này luôn được Thiên Chúa lắng nghe mỗi khi các con đọc lên.

Các con sẽ nhận lãnh những phần thưởng lớn lao qua việc đọc những lời nguyện này.

Hãy lãnh nhận Thần Khí của Ta trong hân hoan diệu kỳ và với lòng tri ân.

Đây là một phép lạ và được ban cho từng người trong các con với Tình Yêu của Ta.

Giờ đây các con hãy dấn thân trong bình an và tình yêu.

Cha của các con

Thiên Chúa Tối Cao

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Dành Cho Hàng Giáo Sĩ

0 Shares
Share via
Copy link