Thứ hai ngày 7 tháng 5 năm 2012, lúc 18:19

Hỡi con gái của Ta, Ta muốn nói điều này với Giáo Hội của Ta trên toàn thế giới.

Các con hãy biết rằng Ta hằng ở bên các con một khi các con loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Đối với Giáo Hội Công Giáo của Ta, mặc dù các con đã gây ra đau khổ do hậu quả của tội lỗi xấu xa, hãy biết rằng Ta không bao giờ bỏ rơi các con, mặc dù các con đã phạm tội. Tuy nhiên hãy biết cho rằng:

Lòng tin của các con vào Ta không được mạnh như cần phải có nơi các con. Các con đã không yêu mến Ta như trước kia.

Tất cả của cải vật chất mà các con thu tích đã tạo ra một khoảng cách giữa các con với Ta, Chúa Kitô, Đấng Cứu Thế và là Thiên Chúa của những con cái đơn sơ.

Các con đã nâng mình lên quá cao đến nỗi Ta không thể với tới các con để đưa tay Ta ra mà cứu vớt các con khỏi sự mục nát tận cùng của các con.

Các con được truyền dạy về Sự Thật bởi Thánh Phêrô, Đá Tảng mà các con được xây dựng trên đó. Và các con đã làm gì?

Các con đã xây những bức tường bằng đá kiên cố xung quanh các con.

Điều này đã sinh ra sự thiếu đối thoại với những người mà các con cần phải trao ban Mình và Máu Thánh của Ta để nuôi dưỡng linh hồn họ.

Sự cung kính của các con khi cử hành Bí Tích Thánh Thể đã không còn nữa khi các con xem thường sự Hiện Diện của Ta.

Khi công đồng Vatican II đưa ra những sắc luật mới, những luật này đã được đưa ra bởi các thế lực của Tam Điểm từ trong hàng giáo phẩm của các con.

Họ xảo trá đưa ra những cách thức mới để cử hành Bí Tích Thánh Thể vốn xúc phạm đến Ta.

Những cái gọi là giáo huấn cởi mở của các con đã rao giảng một loạt những sự dối trá gồm có việc chối bỏ uy quyền của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae.

Ngài là Đấng bảo vệ Giáo Hội chống lại Satan.

Những thế lực ở trong hàng giáo phẩm của các con biết được điều này.

Đó là lý do tại sao các con ngưng đọc tất cả các kinh nguyện kêu cầu sự trợ giúp của Tổng Lãnh Thiên Thần Micae trong Thánh Lễ.

Và rồi các con đã đưa một sự dối trá ghê tởm nhất rằng Hỏa Ngục thì không có gì phải sợ hãi, rằng đây chỉ là một lối nói đầy ẩn ý. Vì sự dối trá này, khi nhiều con cái Thiên Chúa đón nhận như là Sự Thật, có nghĩa là hàng tỷ linh hồn phải hư mất.

Các con xúc phạm đến Ta biết bao. Đối với những tôi tớ được thánh hiến và khiêm nhường trong các con, Ta mời gọi các con trở về với Giáo Huấn của Ta.

Đừng bao giờ cho phép sự tích góp của cải nảy sinh trong các con và nghĩ rằng việc ấy được chấp nhận trước mắt Ta.

Của cải, vàng bạc và quyền lực được thu tích nhân Danh Ta sẽ là cớ gây vấp phạm cho các con. Các con không được thu tích lợi lộc từ Lời Chí Thánh của Ta.

Các con phải đau khổ vì đường lối của các con đã xúc phạm đến Ta.

Đừng bao giờ nghĩ rằng Ta đang phàn nàn về những vị Giáo Hoàng đã từng ngồi trên Ngai Tòa thánh Phêrô. Sứ Vụ của họ luôn luôn được bảo vệ.

Nhiều vị Giáo Hoàng đã từng bị giam hãm tại Tòa Thánh bởi những tổ chức của Tam Điểm vốn không đại diện cho Thiên Chúa.

Họ thù ghét Thiên Chúa và đã bỏ ra năm mươi năm để loan truyền những sai lạc về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa.

Những việc làm của họ đã dẫn đến sự sụp đổ của Giáo Hội Công Giáo.

Điều này không phải là ngẫu nhiên. Đây là một sự cố tình và là kế hoạch đầy xảo quyệt nhằm tiêu diệt đức tin của Giáo Hội, để phá hủy việc thờ phượng của những giáo dân Công Giáo đối với một Thiên Chúa Duy Nhất Chân Thật.

Vì lý do này mà các con sẽ bị đưa vào nơi khốn cùng. Sau Đức Giáo Hoàng Bênêđictô các con sẽ được Ta hướng dẫn từ Thiên Đàng.

Ôi ! Sao các con đành tâm làm cho Ta rơi lệ.

Ta kêu gọi tất cả những tôi tớ được thánh hiến của Ta là những người biết rõ Sự Thật hãy đứng lên và theo Ta, Chúa Giêsu của các con, để loan truyền Sự Thật về những Giáo Huấn của Ta trong tinh thần khiêm nhường phục vụ. Các con phải tìm kiếm sự khích lệ và sức mạnh để trỗi dây từ đống tro tàn.

Trên hết mọi sự, các con hãy khước từ những sự dối trá mà tên ngôn sứ giả sẽ đưa ra trong thời gian ngắn sắp tới đây.

Hắn sẽ nhập Giáo Hội Công Giáo với những giáo hội khác, bao gồm cả những tôn giáo ngoài Kitô Giáo, để trở thành một thứ ghê tởm, một giáo hội toàn cầu không có hồn.

Chúa Giêsu của con