Thứ ba ngày 8 tháng 5 năm 2012, lúc 12:30

Hỡi con, Sứ Vụ của con là hoán cải hàng triệu linh hồn lẽ ra đã phải bị hư mất.

Con không bao giờ được phép nghĩ rằng những trở ngại trước mắt con có thể ngăn cản Chúa Thánh Thần.

Con Mẹ rất hài lòng với những ai tuân theo Lời mà Người truyền ban cho thế giới trong thời buổi này.

Hỡi các con, sự tận hiến thể hiện qua những lời cầu nguyện của các con đang cứu rỗi vô số linh hồn lầm lạc. Đừng bao giờ quên sức mạnh của việc cầu nguyện. Bao nhiêu sự dữ đã bị ngăn chặn bởi những lời cầu nguyện của các con.

Hoạt động của tổ chức một thế giới hiện đang bị gián đoạn và kế hoạch của họ đang ở trong tình trạng xáo trộn.

Lòng Thương Xót của Thiên Chúa quá ư lớn lao đến nỗi những lời cầu nguyện có thể giảm thiểu bất kỳ sự dữ nào trên thế giới.

Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần hiện nay đang gia tăng sức mạnh để càng ngày càng nhiều linh hồn được nhìn thấy Sự Thật của Thiên Chúa khi Ánh Sáng ấy đang được nhen nhóm lên ở khắp mọi nơi.

Các con phải không ngừng thưa chuyện với Chúa Cha và gia tăng lòng sùng kính dành cho Người.

Bằng cách kêu cầu cùng Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao, nhân danh Con yêu dấu của Người, Người sẽ nhận lời cầu nguyện của các con và sẽ đáp lời các con.

Các con hãy năng kêu cầu cùng Chúa Cha vì chỉ có Người, Thiên Chúa Tối Cao, mới có thể thay đổi vận mệnh của thế giới.

Chỉ qua Thánh Tử của Mẹ, Chúa Giêsu Kitô, các con mới có thể đến gần với Chúa Cha. Vì vậy, đây là những lời mà các con cần phải cầu nguyện.

Chiến Dịch Cầu Nguyện số 52: Cầu nguyện cùng Chúa Cha

Lạy Cha rất dấu yêu, nhân danh Con Một yêu dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, và để tưởng nhớ Cuộc Khổ Nạn của Người trên Thập Giá, con kêu cầu cùng Cha.

Lạy Thiên Chúa Tối Cao, Đấng Tác Tạo địa cầu cùng hết thảy mọi sự, xin gìn giữ Ơn Cứu Rỗi của chúng con trong Đôi Tay Chí Thánh của Cha.

Xin che chở hết thảy con cái Cha, gồm những ai chưa nhận biết Cha và những ai tin nhận Cha nhưng còn đang lạc bước.

Xin tha tội cho chúng con và xin cứu chúng con khỏi sự bách hại của Satan và đội quân của hắn.

Xin đón nhận chúng con vào trong Vòng Tay Cha, và ban cho chúng con niềm hy vọng, để nhận biết con đường Sự Thật. Amen.

Các con hãy dấn thân trong bình an.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi