Thứ tư ngày 9 tháng 5 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, càng ngày càng nhiều người nhận biết Giáo Huấn của Ta cuối cùng cũng nhìn nhận rằng, qua con, Ta đang thông ban cho nhân loại những Thông Điệp này.

Quyền Năng của Chúa Thánh Thần sẽ đánh thức những ai chết cho tình yêu dành cho Chúa Cha để họ yêu quý Lời Con Yêu Dấu của Người.

Ta, Chúa Giêsu Kitô, muốn ban cho các con sự khích lệ trong đau khổ và thử thách mà các con phải trải qua.

Nỗi đau khổ này sẽ không kéo dài.

Tình yêu của Ta dành cho các con quá mạnh mẽ và Lòng Thương Xót của Ta lớn lao đến nỗi Ta sẽ không để cho các con phải chịu đau khổ do những kẻ muốn kiểm soát những quốc gia của các con, gây ra.

Hiện nay hoạt động trong các tổ chức của Tam Điểm trên thế giới đang suy yếu.

Lời cầu nguyện của các con đã làm giảm đi những việc làm độc ác của họ và khiến cho những công việc ấy trở nên vô hiệu.

Họ sẽ ra sức tiêu diệt đức tin của các con, nhưng các con, Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta, sẽ giữ cho ngọn lửa của Sự Thật cháy sáng.

Nếu các con tín thác vào Ta, các con không được phép sợ hãi.

Chỉ nhờ vào lòng tín thác nơi Ta, Chúa Giêsu của các con, các con mới có thể cảm nhận được bình an.

Các con hãy luôn ở gần với Thánh Tâm Ta và đừng để cho nỗi sợ hãi phá hủy cuộc sống của các con.

Một khi các con yêu mến Ta và sống như Ta mong đợi nơi các con, thì các con phải sống trong yêu thương, cầu nguyện và chấp nhận lẫn nhau.

Khi các con chịu đau khổ, hãy dâng lên Ta đau khổ và hãy tiếp tục tiến bước.

Đừng để bất cứ điều gì làm cho tâm hồn các con xa rời Ta.

Hãy ở gần Ta và Ta sẽ bảo vệ các con, hướng dẫn các con và dẫn dắt các con đến nơi an toàn.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Độ nhân loại