Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012, lúc 09:00

Hỡi con, hãy luôn kiên vững trong Sứ Vụ dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Điều quan trọng là tất cả những ai tin vào Sự Thật trong Lời Chí Thánh giờ đây đang được ban cho nhân loại, phải bình tĩnh.

Bổn phận của các con là tuân theo những lệnh truyền của Con Chí Ái của Mẹ. Cầu nguyện và tín thác vào Thánh Tử của Mẹ sẽ mang lại ơn cứu rỗi cho các con.

Ân Huệ do Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ là sự bảo vệ mạnh mẽ nhất của các con trong chiến tranh hoặc xung đột.

Bằng việc nguyện trung thành với Thiên Chúa Cha khi đón nhận Tặng Ân mà Người ban cho nhưng không này, các con sẽ luôn được tự do.

Đừng bao giờ quên sức mạnh của lời cầu nguyện và cách thức mà lời cầu nguyện có thể làm giảm nhẹ ảnh hưởng của những biến cố khủng khiếp này.

Đáng buồn là những biến cố này sẽ phải xảy ra như đã được tiên báo.

Hỡi các con, Mẹ kêu gọi tất cả những ai tôn kính Mẹ, Mẹ Đầy Ơn Phúc, hãy biết rằng lời mời gọi này đến từ Thiên Đàng.

Tất cả những thị nhân của Mẹ trên toàn thế giới sẽ được hướng dẫn để cầu nguyện nhằm giảm bớt đi những hiểm họa do chiến tranh thế giới gây ra.

Các con phải kiên tâm trong đau khổ và dâng sự hy sinh lên Thiên Chúa Cha như một của lễ.

Việc đọc Kinh Mân Côi là rất quan trọng cho dù các con thuộc Giáo Hội Kitô Giáo nào.

Các con phải đọc Kinh Mân Côi vì Kinh Mân Côi sẽ bảo vệ quốc gia nào có nhiều người đọc Kinh Mân Côi hằng ngày.

Giờ đây các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện cho Châu Âu. Hãy chạy đến với Thánh Tử của Mẹ để xin Người ban cho các con sức mạnh, lòng can đảm và sự kiên tâm cần thiết để luôn tín thác vào Thiên Chúa.

Mẹ Yêu Dấu của các con

Nữ Vương Trời Đất

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi