Thứ tư ngày 16 tháng 5 năm 2012, lúc 17:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta phải nhấn mạnh điểm này cho tất cả những ai tin vào Ta rằng điều quan trọng là các con phải cầu nguyện cho quê hương của các con.

Để cầu nguyện cho quê hương của các con một cách hữu hiệu, các con phải thành lập những nhóm cầu nguyện tận hiến cho “Chúa Giêsu đến với Nhân Loại”.

Hãy đến với nhóm này để đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện mà Thiên Chúa ban cho các con.

Con gái yêu dấu của Ta, Maria, sẽ lo liệu để đăng tải thông tin nhờ đó các con ở khắp mọi nơi được biết tin.

Xin các con hãy quảng bá Lời Chí Thánh của Ta đến với mọi tu sĩ.

Một số người sẽ khước từ những Thông Điệp của Ta.

Một số khác sẽ đón nhận với trọn tâm hồn.

Tuy nhiên, trong hầu hết các trường hợp, các con sẽ bị chế nhạo và bị khước từ vì Thánh Danh Ta.

Các con sẽ chịu đau khổ như những tông đồ của Ta xưa kia và sẽ trở thành trò hề ở một số nơi trong Giáo Hội của Ta trên thế giới.

Những lời lăng mạ và sỉ nhục sẽ cay nghiệt và các con sẽ bị tổn thương. Nhưng Ta nói với các con điều này:

Hãy nhớ rằng sự thù hận mà người ta tỏ ra cho các con, sẽ chứng tỏ rằng quả thật là Ta, Chúa Giêsu của các con, đang thông truyền cho các con từ Thiên Đàng.

Vì sự hy sinh này mà Ta sẽ làm cho các con luôn trỗi dậy mỗi khi các con bị ngã gục.

Ta sẽ nâng các con dậy và làm cho các con kiên vững hơn trước.

Tại sao Ta lại làm như vậy? Ta làm vậy là để cho các con trở nên vững vàng và mạnh mẽ hơn nhằm loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Chỉ khi ấy, các con mới nhận được những Ân Huệ lớn lao hơn mà Ta sẽ ban cho các con nhờ Thần Khí của Ta.

Vì vậy hãy trỗi dậy và hãy hành động để chuẩn bị cho đất nước các con nhờ đó đất nước các con đón nhận được sự che chở cần thiết để tránh được Dấu của Con Thú.

Đừng bao giờ quên tầm quan trọng nơi Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống.

Ấn Tín sẽ bảo vệ các con và gia đình các con, không chỉ về mặt thiêng liêng mà còn về thể xác nữa.

Các con được Thiên Chúa ban cho Ấn Tín và bổn phận của con là phải bảo đảm rằng càng nhiều con cái Thiên Chúa khắp nơi lãnh nhận Ấn Tín càng tốt.

Các con hãy nhớ rằng Ta hằng ở bên các tín hữu của Ta, và khi họ gánh vác Sứ Vụ của Ta, họ sẽ nhận được những Ân Sủng đặc biệt để làm cho họ thêm can đảm, mạnh mẽ và quyết tâm nhằm cứu vớt linh hồn của từng người đàn ông, phụ nữ và con trẻ trên thế giới.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con