Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012, lúc 10:48

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giờ đây con hãy biết rằng sự lan tỏa Thần Khí của Ta sẽ trở nên mạnh mẽ không gì ngăn cản được, khắp nơi trên toàn thế giới.

Ánh Sáng Sự Thật sẽ làm cho thế giới hân hoan và đong đầy linh hồn nhiều con người một sự kỳ diệu đơn sơ về Lòng Thương Xót Vô Bờ của Ta.

Nhiều cuộc hoán cải sẽ diễn ra và khi ấy Đạo Binh Còn Sót Lại của Ta sẽ trỗi dậy để trở thành một lực lượng hùng mạnh trong cuộc chiến chống lại tên Phản Kitô.

Giáo Hội Kitô Giáo Còn Sót Lại của Ta sẽ loan báo Tin Mừng trên toàn cõi đất.

Lửa sẽ ập xuống trên những kẻ tìm cách hãm hại Giáo Hội Còn Sót Lại của Ta. Vì chỉ một ít người có thể bảo vệ Sự Thật trong Lời Chí Thánh của Ta khi Sự Thật được tỏ ra cho họ.

Đạo Binh của Ta sẽ gia tăng đến con số hơn 20 triệu người.

Những người lãnh đạo sẽ xuất thân từ hàng ngũ các con và các con sẽ phải sống đức tin một cách kín đáo ở những nơi nhất định.

Các con sẽ dẫn dắt việc rao giảng những Giáo Huấn của Ta và những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Ta sẽ là vũ khí để các con đánh bại kẻ thù.

Người xa lạ sẽ trở nên gần gũi, người ta từ các nước sẽ nhập đoàn chung với nhau và những tôn giáo bị chia rẽ trong quá khứ vì những sự khác biệt, sẽ kết hiệp nên một.

Một Hội Thánh Còn Sót Lại sẽ đứng lên, bất khả chiến bại cho đến khi Giê-ru-sa-lem Mới xuất hiện.

Đó sẽ là lúc Ta Quang Lâm.

Giêsusalem Mới của Ta trỗi dậy từ đống tro tàn, khi mà tất cả những kẻ chống đối Ta nghĩ rằng Giáo Hội của Ta đã bị thiêu rụi.

Và khi ấy sẽ là lúc bắt đầu.

Một Khởi Đầu Mới.

Một Kỷ Nguyên Mới.

Trời Mới và Đất Mới.

Thời điểm để Thánh Ý Thiên Chúa Cha cuối cùng được nên trọn.

Giờ đây hãy trỗi dậy, hỡi Đạo Binh của Ta. Hãy bao gồm mọi thành phần và hãy lan rộng khắp nơi. Đừng bao giờ đi lạc khỏi Sự Thật trong Kinh Thánh.

Đừng bao giờ nghi ngờ lời Kinh Thánh.

Đối với những người thuộc về Giáo Hội của Ta trên trần thế, các con phải mở lòng ra đón nhận Sự Thật.

Kinh Thánh chứa đựng Lời Chí Thánh của Thiên Chúa. Kinh Thánh chứa đựng trọn vẹn Sự Thật.

Kinh Thánh không nói sai.

Nếu các con chối bỏ Sự Thật trong Kinh Thánh thì các con cũng chối bỏ Lời của Thiên Chúa.

Đấng Cứu Thế của các con

Chúa Giêsu Kitô