Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta thông truyền cho con hôm nay là để mang nguồn an ủi đến cho những người đang lo sợ về tương lai.

Các con thân yêu, tương lai các con được an bài trong Thánh Ý của Ta.

Thời điểm để mở ra một Vương Quốc Mới, Vương Quốc mà Con Chí Ái của Ta ngự trị, sẽ đến.

Đây là giai đoạn cuối cùng khi trái đất đang được chuẩn bị để mang về cho Ta thật nhiều những người yêu mến Thánh Tử của Ta và những người yêu mến Ta.

Nhiều điều phải xảy ra để thánh Ý của Ta được nên trọn và Ta cần lời cầu nguyện, lòng kiên trì và lòng can đảm của các con.

Đừng khiếp sợ Bàn Tay Ta nhưng hãy khiếp sợ bàn tay những kẻ thù nghịch các con.

Nhiều sự gian ác đang hoành hành trên thế giới và đã đến lúc Ta trừng phạt những quốc gia gây ra đau khổ cho con cái Ta trên mặt đất.

Khi cuộc chiến bắt đầu, những Nơi thờ phượng Ta, Thiên Chúa Cha, sẽ được canh tân.

Chẳng bao lâu nữa họ sẽ nhận ra cách mà họ đã khước từ Đấng Mêsia Duy Nhất và Chân Thật, Chúa Giêsu Kitô Thánh Tử của Ta, Đấng mà Ta đã sai đến để cứu chuộc nhân loại.

Khi ấy, những ai tin vào Thánh Tử của Ta và Ta – Thiên Chúa Tối Cao, sẽ đồng lòng trỗi dậy để chuẩn bị mặt đất cho Cuộc Quang Lâm của Con Ta.

Thánh Tử của Ta sẽ trở lại một khi Cuộc Thanh Tẩy hoàn tất.

Cuộc Thanh Tẩy mà Ta nói tới đó là khi người lành sẽ được tách ra khỏi kẻ dữ. Những ai sống một cuộc sống đầy dẫy những sự dối trá của Satan vẫn còn có thời gian để sám hối.

Ta sẽ ra sức cứu vớt họ khỏi con thú vì Ta không bỏ rơi con cái của Ta một cách dễ dàng được.

Ta sẽ dùng những Sự Can Thiệp Thánh Thiêng của Ta để lôi kéo họ về trong Vòng Tay Thương Xót của Ta để cứu rỗi họ.

Việc sống tín thác và đặt trọn niềm tín thác vào Ta chính là con đường đưa các con đến Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chỉ qua Thánh Tử của Ta, Đấng Cứu Thế của nhân loại, các con mới có thể đến được với Ta, Cha của cả vũ trụ vì để đến được với Ta, các con phải được cứu thoát khỏi tội lỗi.

Để được cứu thoát khỏi tội lỗi, các con phải trở nên xứng đáng trước mắt Thánh Tử của Ta.

Như Ta đã sai Thánh Tử của Ta đến lần đầu để ban ơn cứu chuộc, Ta cũng sẽ sai Người đến một lần nữa để cứu các con một lần cuối cùng trước khi Trời Mới và Đất Mới nên một.

Những người không chịu đón nhận Lòng Thương Xót Vô Biên của Con Ta, sau Cuộc Thập Tự Chinh cuối cùng này để mang tất cả các con vào Địa Đàng, nơi dành sẵn cho các con, họ sẽ hư mất đời đời.

Sau đó thì không còn có lối thoát nào nữa.

Đừng bao giờ lãng quên Ta.

Ta là Chúa Cha và Ta đã tạo dựng nên các con.

Ta yêu thương các con.

Ta mong mỏi được mang tất cả các con về nhà Ta nhưng sao nước mắt Ta vẫn không ngừng tuôn rơi.

Ta phải khóc trong đau buồn là vì có biết bao nhiêu người mà Ta không còn cách nào có thể cứu được nếu như họ không quay trở về với Ta và không cầu xin ơn trợ giúp của Ta.

Lời Mời Gọi này từ Thiên Đàng đã được báo trước cho nhân loại.

Chỉ có Chiên Thiên Chúa, Thánh Tử của Ta, mới có quyền tiết lộ cho các con những biến cố trong tương lai.

Chỉ có Người mới có thể mở các Ấn.

Ngày nay Người thực hiện công việc này với sự trợ giúp của Thiên Thần Thứ Bảy, vị Sứ Giả Thứ Bảy.

Các con hãy tỉnh thức và hãy nhìn nhận rằng cuối cùng thì Sách Sự Thật từng được tiên báo, giờ đây từng chương một đang được mở ra trước mắt các con.

Các con hãy đón nhận Sách Sự Thật như một Tặng Ân, vì Sách Sự Thật sẽ mang lại cho các con Sự Sống Đời Đời.

Cha yêu dấu của các con trên Thiên Đàng

Thiên Chúa Tối Cao