Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2012, lúc 18:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con hãy nói cho con cái Thiên Chúa biết rằng những ngôn sứ của Ta trong thế giới ngày nay sẽ bị khước từ như những ngôn sứ thuở trước đã từng bị khước từ.

Ngày nay, những ai tuyên bố là đến nhân Danh Ta nhưng thật ra họ không nhận những Thông Điệp từ Thiên Chúa thì lại được chào đón và được chấp nhận.

Những người rao giảng Lời Chí Thánh của Ta và những người nói tiên tri nhân Danh Cha Ta, sẽ bị chối bỏ một cách thậm tệ.

Ngày nay, các linh mục và hàng giáo sĩ sẽ công kích những ngôn sứ của Ta vì Satan khiến họ ra mù lòa trước Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy để cho bất cứ ai tìm cách ngăn chặn những ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa biết rằng họ sẽ phạm một tội rất nặng trước mặt Thiên Chúa.

Những tôi tớ được thánh hiến và những ai rao giảng Sự Thật trong Giáo huấn của Ta, sẽ bị trừng phạt nếu họ phá hoại Sứ Vụ Thánh Thiêng này.

Đối với những ai không tin vào Lời Chí Thánh của Ta được ban cho nhân loại trong thời buổi này, phải giữ im lặng.

Vì nếu các con đã không giữ im lặng mà còn lên tiếng chống đối Ta, các con sẽ phải chịu trách nhiệm và sẽ phải kêu khóc van xin Ta tha cho các con.

Khi mà các con cảm nhận được hậu quả do các con gây ra thì nhiều linh hồn đã phải hư mất.

Đừng bao giờ khước từ Lời Chí Thánh của Ta, được ban cho các con qua các ngôn sứ.

Hãy đón nhận và giữ lấy Lời Ta vì có rất nhiều việc cần phải làm để chuẩn bị toàn thể nhân loại cho Vương Quốc Mới của Ta.

Các con hãy nhớ rằng, khi nhân loại khước từ Lời Ta chính là khi Satan tung hoành mặt đất, điều này có thể hiểu được.

Khi một tôi tớ trung thành của Thiên Chúa khước từ Ta, thì điều này như một lưỡi gươm đâm thâu tâm hồn Ta.

Đây là một sự khước từ đau đớn trên hết mọi đau đớn.

Hãy đến với Ta, hỡi tất cả các con. Nếu các con không tin thì các con hãy cầu nguyện để các con sớm được tỏ cho thấy Sự Thật.

Nếu các con nghi ngờ thì hãy đến với Ta và xin Ta cởi mở tâm hồn các con. Hãy để Ta tuôn đổ Ân Sủng trên các con để các con chung tay với Ta mà kịp quy tụ các linh hồn trên khắp thế giới.

Đừng cho rằng Cuộc Quang Lâm của Ta có thể diễn ra mà không cần đến sự trợ giúp của các ngôn sứ, những người được sai đến để chuẩn bị cho các con xứng đáng bước vào Vương Quốc của Ta.

Hãy cầu nguyện để các con có thể nhận ra được những ngôn sứ đích thực và những kẻ không rao giảng nhân Danh Ta.

Khốn cho những ai ngược đãi những ngôn sứ của Ta vì họ sẽ phải trả lẽ cho những xúc phạm của họ chống lại Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao.

Các con hãy dấn thân và hãy tỉnh thức.

Hãy chứng kiến khi Ta tỏ bày Sự Thật cho các con.

Đừng quay mặt bước đi.

Đừng nhắm mắt lại.

Đây là lúc các con phải quyết định.

Hoặc là các con theo Ta và giúp Ta dẫn dắt con cái Ta đến Sự Sống Vĩnh Cửu.

Hoặc là các con xa lánh Ta và tước mất cơ hội của những linh hồn có thể sám hối để trở nên xứng đáng trước Mặt Ta.

Chúa Giêsu của các con