435. Sách Sự Thật của Ta, như một Ngọn Lửa, sẽ lan nhanh trên toàn thế giới


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ ba ngày 22 tháng 5 năm 2012, lúc 15:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, giai đoạn kế tiếp trong Sứ Vụ này sắp được tỏ ra cho các con.

Sách Sự Thật của Ta, như một Ngọn Lửa, sẽ lan nhanh trên toàn thế giới.

Sự hoán cải sẽ nhanh chóng diễn ra và Lời Chí Thánh của Ta sẽ được mọi người lắng nghe trong tất cả mọi ngôn ngữ.

Đến lượt tất cả con cái Thiên Chúa sẽ loan truyền những Thông Điệp của Ta và họ sẽ được tràn đầy Chúa Thánh Thần.

Môi miệng họ sẽ rao giảng Sự Thật và tất cả mọi người sẽ nói tiên tri trong mọi ngôn ngữ để con người nhanh chóng nghe được Sự Thật.

Sự khao khát của con cái Thiên Chúa, những con người bơ vơ trong trạng thái hoang mang vì tâm hồn họ trống rỗng, sẽ được no thỏa.

Cơn đói khát về sự Hiện Diện của Ta sẽ được no thỏa khi Ta mang đến cho họ lương thực tối cần thiết cho linh hồn họ.

Khi điều này xảy ra, chỉ một số rất ít linh hồn trên thế giới không hay biết gì về Lòng Thương Xót Hải Hà của Ta.

Hãy đón nhận Tặng Ân của Ta, Lời Chí Thánh của Ta, Sách Khải Huyền của Ta và nuốt lấy từng Lời trong đó. Vì nếu không có Lời ấy, các con sẽ giống như một thể xác không có linh hồn vậy.

Khi các con nuốt những Lời Khôn Ngoan của Ta, các con sẽ được lành lặn trở lại.

Khi các con được lành lặn trở lại, các con sẽ sẵn sàng cùng Ta bước vào Kỷ Nguyên Hòa Bình Mới trên Trái Đất.

Giờ đây hãy chờ đợi, hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, vì Lời đã chép của Ta sẽ sớm ở cùng các con và các con sẽ vui mừng với tình yêu và bình an trong tâm hồn các con.

Hỡi các môn đệ của Ta, hãy dấn thân.

Các con, những người thân yêu của các con và tất cả mọi tín hữu hãy nói tiên tri nhân Danh Ta.

Hãy cùng đồng hành với Ta khi Ta dẫn dắt các con tới Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Đấng Cứu Chuộc toàn thể nhân loại

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba

0 Shares
Share via
Copy link