Thứ tư ngày 23 tháng 5 năm 2012, lúc 15:38

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hãy nói cho con cái Ta biết về tình yêu và sự che chở mà Ta dành cho những ai cầu xin Ta.

Cuối cùng thì Lời Chí Thánh của Ta cũng được mọi người lắng nghe và nhiều linh hồn sẵn sằng đặt niềm tin mãnh liệt để lãnh nhận Lòng Thương Xót của Con Ta, Chúa Giêsu Kitô.

Họ không biết được rằng muốn bước vào Địa Đàng Mới, Kỷ Nguyên Mới trong Hòa Bình, thì thật hết sức đơn giản.

Trước hết, các con hãy hướng về Ta và hãy nhìn nhận rằng các con là con của Ta. Các con hãy nhìn nhận rằng Ta đã tạo dựng nên mỗi người trong các con, không phải vì ngẫu nhiên mà các con là con cái của Ta, gia đình của Ta, những người con yêu dấu của Ta.

Tấm Lòng nhân hậu của Ta tràn đầy tình yêu dành cho từng người trong các con.

Nhiều người cho rằng vì Ta là Anpha và là Ômêga, là Khởi Nguyên và là Tận Cùng, nên Ta hãnh diện về Quyền Năng của Ta.

Lẽ dĩ nhiên là Ta không bao giờ cảm nghĩ như vậy.

Làm sao mà tình yêu chân chính của bậc làm cha mẹ dành cho con cái lại có thể bị vẩn đục bởi lòng kiêu ngạo được?

Ta phải đau khổ vì từng người trong các con. Ta khóc cho các linh hồn hư mất. Ta sẽ dùng hết Quyền Năng của Ta để mang những đứa con lầm lạc trở về với gia đình của Ta, Vương Quốc của Ta.

Các con hãy tưởng tượng một bậc làm cha mẹ lại bị chính đứa con của mình khước từ. Nỗi đau mà Ta cảm nhận không phải chỉ vì Ta, Cha của họ, nhưng là vì họ và vì nỗi thống khổ tột cùng họ phải chịu nếu Ta không cứu được họ.

Giờ đây nỗi thống khổ trên thế giới đang được kết hiệp với sự hy sinh của Chúa Giêsu, Thánh Tử của Ta.

Vậy thì tại sao Ta lại phải chịu đau khổ? Tại sao Ta lại để cho đau khổ diễn ra? Đó chính là vì tội lỗi.

Những tội nhân không tự nguyện chạy đến với Ta chỉ có thể được cứu vớt nhờ sự hy sinh đau khổ của những người khác.

Những ai chịu đau khổ trong cuộc sống này, sẽ được thưởng Phần Phúc của Ta ở sự sống đời sau.

Sự trợ giúp nhưng không của những con cái yêu mến Ta, là một vũ khí mạnh mẽ để chống lại quyền lực của Satan. Những ai cùng chiến đấu với Thánh Tử của Ta để cứu linh hồn tha nhân, có thể cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Satan có quyền lực nhưng chỉ trong phạm vi được ban cho hắn – quyền lực này Ta không thể tước đi được cho tới ngày Phán Xét.

Hỡi các con, nhiều người trong các con không hiểu được Lề Luật của Thiên Chúa vốn cho phép những điều này xảy ra. Nhưng, hãy tín thác vào Ta khi Ta tỏ bày cho các con điều này.

Satan sẽ cướp mất linh hồn của con cái Ta, những người không tin vào Ta hoặc không tin vào những Phúc Lành mà Ta ban cho con cái Ta.

Satan trở nên bất lực khi tội nhân biết hy sinh qua những đau khổ để cứu anh chị em mình khỏi sa vào Hỏa Ngục.

Hắn trở nên bất lực khi con cái Ta cầu nguyện cho phần rỗi của các tội nhân.

Lời cầu nguyện chính là binh giáp của con cái Ta, những người muốn trợ giúp Ta cứu vớt toàn thể nhân loại.

Hỡi các con, hãy cùng quy tụ với Thánh Tử của Ta và cuối cùng giúp Ta hiệp nhất gia đình của Ta.

Hãy giúp Ta đưa tất cả các con vào Kỷ Nguyên mới, tuyệt vời trong Bình An.

Chỉ khi ấy thì Thánh Ý Ta mới được thể hiện dưới đất cũng như trên Trời.

Hỡi các con, hãy dấn thân. Hãy hiệp nhất trong đời sống cầu nguyện.

Hãy cùng cộng tác với Ta để cứu gia đình của Ta.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao