Thứ năm ngày 24 tháng 5 năm 2012, lúc 18:30

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, khi đến gần thời điểm Cuộc Cảnh Báo, thì nhân loại sẽ được tỏ cho thấy một số dấu chỉ.

Cha nói với con điều này để nhắc nhở tất cả con cái Thiên Chúa phải chuẩn bị trước.

Hai ngôi sao sẽ đụng vào nhau và nhiều người sẽ sợ hãi.

Không có gì phải khiếp sợ, vì đây là Ân Huệ Trọng Đại Nhất mà Cha ban cho các con để không một linh hồn nào phải sa vào lửa Hỏa Ngục.

Khi ấy Thánh Giá của Cha sẽ xuất hiện trên trời và không ai mà không nhận ra.

Nhiều người sẽ ngã quỵ trong nỗi sợ hãi và mặt đất sẽ rung chuyển dữ dội như khi người ta cảm nhận một trận động đất.

Và rồi sẽ đến sự tĩnh lặng.

Hãy luôn chuẩn bị cho ngày cảnh báo như thể ngày mai Cuộc Cảnh Báo sẽ xảy ra vậy. Giờ đây các con hãy ăn năn đền tội và hãy xưng thú tội lỗi với Cha.

Người Công Giáo phải đi xưng tội.

Những ai không phải là người Công Giáo phải đọc Chiến Dịch Cầu Nguyện 24 mà Cha ban để lãnh nhận Ơn Toàn Xá.

Ơn Toàn Xá này dành cho tất cả con cái Thiên Chúa thuộc mọi tín ngưỡng để mang lại sự thanh tẩy hết sức hữu hiệu. Đừng khước từ Ân Huệ này. Hãy lãnh nhận Ân Huệ.

Đối với người Công Giáo nào chất vấn và lên tiếng phê phán Ân Huệ của Cha, Cha có điều muốn nói với các con.

Các con lại tin rằng Cha không thể ban Ơn tha tội cho tất cả con cái của Thiên Chúa sao?

Các con phải tỏ ra rộng lượng và vui mừng vì Cha ban cho các con Ân Huệ trọng đại này.

Các con lại cho rằng họ không xứng đáng được ban cho Ân Huệ này hay sao?

Nếu các con nghĩ như vậy, thì các con không thật lòng yêu mến Cha.

Các con hãy khiêm nhường cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa vì Ân Huệ trọng đại này được ban cho nhân loại để cứu vớt linh hồn họ.

Trong Cuộc Cảnh Báo, những ai xứng đáng trước mặt Cha, sẽ không phải trải qua nỗi đau của Luyện Ngục.

Những ai nhìn thấy tội lỗi của mình được phơi bày trước mắt như thể Cha đang nhìn thấy, sẽ phải khiếp sợ.

Nhiều người sẽ thấy thật khó để có thể nhìn nhận rằng linh hồn họ đen tối biết dường nào.

Những ai nhìn nhận rằng linh hồn của họ hết sức đen tối và tỏ lòng thống hối, thì họ sẽ xin Cha tha thứ và Cha sẽ tha thứ cho họ.

Nhưng một số người sẽ không tỏ lòng thống hối và sẽ bào chữa cho những tội ác tàn bạo mà họ đã phạm trước Mắt Cha. Họ sẽ không thống hối và sẽ sỉ nhục Cha.

Dù diễn ra theo cách nào thì tất cả mọi tội nhân sẽ cảm nhận được lửa thanh tẩy và cảm nhận được nỗi thống khổ.

Quãng thời gian này tùy thuộc vào tính chất nghiêm trọng do tội lỗi của họ.

Những ai xa lánh Cha rất cần đến lời cầu nguyện của các con. Họ sẽ được ban cho thêm thời gian để quay về với Cha và cầu xin Cha tha thứ.

Nhưng quãng thời gian ấy có thể là một ngày hoặc kéo dài như thể một vài năm.

Ngoài Chúa Cha ra thì không ai biết được ngày Cha Quang Lâm.

Quãng thời gian giữa hai biến cố sẽ không dài như các con nghĩ.

Cuối cùng, con cái Cha sẽ nhận ra thời điểm mà các con đang sống và đón nhận Sự Thật.

Những ai giờ đây đã nhận biết Sự Thật và tín thác nơi Cha, các con có bổn phận phải cầu nguyện cho linh hồn những ai không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Cha.

Hỡi con, mong muốn lớn nhất của Cha là cứu rỗi toàn thể nhân loại, bao gồm cả những người đang hư mất đối với Cha.

Tất cả những lời cầu nguyện từ các tín hữu của Cha, những người hiệp nhất trong đời sống cầu nguyện, có thể giúp Cha thực hiện được điều này.

Các con hãy dấn thân trong tình yêu. Hãy luôn tín thác vào Cha vì thời gian thì ngắn ngủi và những kế hoạch để cứu rỗi nhân loại tùy thuộc vào Thánh Ý của Chúa Cha Hằng Hữu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con