Thứ bảy ngày 26 tháng 5 năm 2012, lúc 16:00

Ta rất vui mừng khi con trở lại với Ta. Hỡi con gái của Ta, giờ đây điều quan trọng là con hãy sống mật thiết với Ta. Thời gian thì ngắn ngủi và con có nhiều việc phải làm.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, hôm nay Ta mời gọi các tín hữu của Ta cầu nguyện thật nhiều cho vị Đại Diện Tòa Thánh của Ta – Đức Bênêđictô XVI.

Chính ngài, Tôi Tớ Thánh của Ta, đang bị bách hại khủng khiếp tại Tòa Thánh nhưng chẳng ai biết.

Như Ta đã báo cho các con trước đây rằng các tổ chức của Tam Điểm hiện đang kìm hãm nội bộ Vatican để loại trừ vị Giáo Hoàng yêu dấu của Ta.

Chúng định truất phế ngài ra khỏi ngai tòa Thánh Phêrô bằng nhiều thủ đoạn thâm độc.

Trước đây Ta đã báo cho các con biết rằng, ngài sẽ buộc phải lánh đi một nơi khác vì không còn lựa chọn nào khác.

Đây là lúc cấp bách. Các con phải siêng năng cầu nguyện để ngài có thể trị vì càng lâu càng tốt vì ngay khi ngài rời khỏi Tòa Thánh, thì kẻ mạo danh, tên ngôn sứ giả sẽ chiếm lấy vị trí của ngài.

Giờ đây Ta phải khóc cho Giáo Hội yêu dấu của Ta trên mặt đất này biết bao. Hỡi tất cả các tôi tớ được thánh hiến của Ta, những ai đón nhận Lời Chí Thánh của Ta được ban cho các con trong thời buổi này, giờ đây hãy lắng nghe Ta.

Các con phải trung thành với Thánh Lễ và hãy gìn giữ Hy Tế Thánh Lễ hàng ngày. Vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ bị buộc phải đón nhận một sự dối trá.

Việc cử hành Thánh Lễ hằng ngày để tôn vinh Khổ Hình Thập Giá của Ta và nghi thức truyền phép để biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Thánh Ta sẽ bị thay đổi và bị bóp méo và Ta sẽ bị phỉ báng vì những thứ luật mới do tên ngôn sứ giả đưa ra.

Các con không bao giờ được phép đón nhận bất cứ điều gì không thuộc về Sự Thật. Các con không bao giờ được phép đón nhận dị giáo từ ngay bên trong Tòa Thánh. Nếu các con đón nhận thì các con tự loại các con ra khỏi Ta.

Nhiều người trong các con sẽ phải cử hành Thánh Lễ một cách bí mật và các con phải lấy hết can đảm để cầu xin Ta ban cho các con ơn kiên vững.

Những thay đổi sẽ bắt đầu trong chính Bí Tích Thánh Thể. Chẳng bao lâu nữa các con sẽ được nói cho biết rằng Bí Tích Thánh Thể, sự Hiện Diện Đích Thực của Ta, thực ra là một điều gì khác.

Người ta sẽ cho các con biết rằng Bí Tích Thánh Thể mang những ý nghĩa khác. Nhưng đây là một sự dối trá khủng khiếp.

Thánh Thể là Mình và Máu Thánh Ta, được ban cho các con để Ta đong đầy Thần Khí của Ta trong các con và để làm của ăn thiết yếu nuôi sống linh hồn các con.

Khi thời điểm ấy đến và các con, những tôi tớ được thánh hiến của Ta, được người ta bày ra cách diễn giải mới và hiện đại thì các con phải biết rằng sự băng hoại đã bắt đầu.

Đây là lúc các con cần phải chuẩn bị. Hãy quy tụ lại và bảo vệ Sự Thật về Cuộc Khổ Hình Thập Giá của Ta.

Các con không được đón nhận những điều dối trá, đó là những thay đổi trong Thánh Lễ và Bí Tích Thánh Thể. Vì nếu các con đón nhận thì sự Hiện Diện của Ta với con cái Thiên Chúa sẽ không còn nữa.

Hãy tuân theo Ta. Đây là thử thách cam go nhất mà các con chưa từng gặp phải, nhưng Ta sẽ ban cho các con Ân Sủng để nhận ra Sự Thật từ sự dối trá phạm thánh mà các con buộc phải đón nhận nhân Danh Ta.

Các con phải cầu khẩn để xin Ơn trợ giúp của Ta qua Chiến Dịch Cầu Nguyện 56. Đây là lời cầu nguyện để các Linh Mục xin Ơn bảo vệ Bí Tích Thánh Thể.

Thân lạy Cha, nhân danh Con rất yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến chính mình chịu chết trên Thập Giá vì nhân loại chúng con, xin giúp con trung thành với Sự Thật.

Xin che chở con trong Máu Rất Châu Báu của Con Cha, và xin ban cho con những Ân Sủng, để tiếp tục phụng sự Cha trong tin yêu, phó thác và kiên vững trong suốt cuộc đời linh mục của con.

Xin Cha đừng để con nhìn nhận sai về ý nghĩa đích thực của Hy Tế trong Thánh Lễ, hoặc làm sai trong việc ban Thánh Thể cho con cái Cha.

Xin ban cho con sức mạnh để thay mặt Cha chăn dắt đoàn chiên của Cha, nhờ đó họ được nuôi dưỡng bằng Mình, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính của Con Cha là Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Amen.

Các con phải biết rằng hàng ngày Ta cùng đồng hành với từng người trong các con, những tôi tớ được thánh hiến yêu dấu của Ta.

Ta nâng đỡ các con. Hãy cậy dựa vào Ta và Ta sẽ giữ các con gần hơn với Thánh Tâm Ta trong thời buổi bách hại khủng khiếp trong Giáo Hội Công Giáo.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con