Thứ ba ngày 29 tháng 5 năm 2012, lúc 17:42

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây các ngôn sứ, các sứ giả của Cha và tất cả những thị nhân đích thực trên thế giới đang hiệp nhất trong tinh thần để rao giảng Lời Chí Thánh của Cha.

Họ là những người được chọn cho Sứ Vụ gian khó này để bảo đảm rằng các linh hồn của toàn thể nhân loại được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Cha, họ đang được lệnh để kêu gọi toàn thể nhân loại.

Họ sẽ sớm kêu gọi thế giới khẩn thiết cầu nguyện để trợ giúp những người phải chịu đau khổ trong các cuộc chiến tranh sắp diễn ra.

Thời điểm đã cận kề, chiến tranh sẽ nổ ra và nhiều người vô tội trở thành nạn nhân của những con người độc ác, lòng đầy hận thù chống lại những con cái của Thiên Chúa.

Nhiềungười sẽ vô cùng đau khổ trong những cuộc chiến này và sự hoang mang sẽ bao trùm vùng Trung Đông.

Rất nhiều cuộc chiến tranh nhỏ sẽ leo thang.

Rất nhiều phe theo mọi khuynh hướng vào lúc đầu, sẽ nhập vào thành một số những liên minh.

Sau đó các đạo binh hùng mạnh hơn sẽ tham chiến và nhiều quốc gia sẽ tham gia.

Cha đã khóc trong đau buồn biết bao trước tội ác khủng khiếp này, tội ác do Satan dẫn dắt nhằm giết hại nhiều người nhất và nhanh nhất có thể được.

Các con hãy cầu nguyện để giảm nhẹ những cuộc chiến tranh này.

Hãy cầu nguyện cho con cái Thiên Chúa để lời cầu nguyện của họ ngăn chặn được tội ác tàn bạo, vốn đang được hoạch định để thúc đẩy việc sử dụng bom nguyên tử.

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, giờ đây Satan sẽ tận dụng hết quyền lực của hắn để thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo phản đối con và công bố những Thông Điệp này là dị giáo.

Con phải phớt lờ những công kích này. Tất cả những ai đang tuân theo Giáo huấn của Cha, chỉ cần tuân theo mệnh lệnh của trái tim vì tâm hồn thì dễ nhận ra Sự Thật.

Nếu các ngôn sứ của Cha không được ban cho những ân sủng từ Thiên Đàng để đứng vững trước cuộc bách hại khủng khiếp thì Lời Chí Thánh của Cha, những Lệnh truyền của Cha để chuẩn bị tất cả con cái Cha cho Cuộc Quang Lâm, sẽ không được ai lắng nghe.

Nếu không nhờ sự kiên cường và bền bỉ của tất cả các ngôn sứ, các sứ giả của Thiên Chúa từ thuở ban đầu thì cho đến bây giờ con cái của Cha vẫn không hay biết điều gì.

Một khi sự thông hiểu này được ban cho các con, các tín hữu yêu dấu của Cha, thì các con không được phép sợ hãi vì các con đang đi trên đường hướng đến Sự Sống Vĩnh Cửu.

Bất kỳ con đường nào khác cho dù đầy vinh hoa nhưng đều là vô giá trị; những cám dỗ vốn sẽ lôi cuốn các con đến với những trói buộc của thế gian, sẽ không đưa các con đến với Cha, vì nếu có xảy ra và khi xảy ra sự xuyên tạc về Bí Tích Thánh Thể thì các con phải cương quyết tránh xa.

Hãy cầu nguyện để các con có được sức mạnh, lòng quyết tâm và lòng can đảm để bước theo Cha trên Con Đường cuối cùng dẫn đến Ơn Cứu Rỗi.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con