Thứ bảy ngày 2 tháng 6 năm 2012, lúc 11:00

Hỡi con nhỏ bé của Mẹ, giờ đây điều quan trọng là tất cả những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ phải xin cho được Ơn sức mạnh và lòng kiên trì.

Hỡi các con, những hiểu biết mà các con được tỏ bày qua những Thông Điệp này là để giúp cho các con chuẩn bị.

Đừng bao giờ nghĩ rằng các con, Đạo Binh của Thiên Chúa, sẽ không thể nào chống lại binh đoàn của sự dữ đang sắp sửa xuất hiện.

Các con hãy luôn nhớ đến sức mạnh của Chuỗi Mân Côi Rất Thánh của Mẹ.

Hãy luôn nhớ rằng Quyền Năng của Thiên Chúa Cha vượt trên hết mọi quyền năng.

Không một sức mạnh nào có thể chống lại Quyền Năng Vô Cùng Hiển Hách của Thiên Chúa.

Khi các con là con cái đích thực của Thiên Chúa, khi các con đến cùng Thiên Chúa Cha qua Thánh Tử của Mẹ, thì các con sẽ được Thiên Chúa bảo vệ.

Sợ hãi là do không hiểu biết và người ta cũng có thể sợ hãi khi Sự Thật được tỏ bày.

Hãy để cho Ân Sủng mà Thiên Chúa ban cho các con qua những Chiến Dịch Cầu Nguyện, mang lại cho các con sự bình an trong tâm trí và sức mạnh trong tâm hồn để can đảm dấn thân vì phần rỗi của các linh hồn.

Càng nhiều linh hồn hoán cải để trở về với Tình Yêu của Con Mẹ thì Chiến Dịch của các con càng mạnh mẽ.

Các con hãy yêu thương nhau và hãy cùng nhau cầu nguyện để giúp cứu con cái Thiên Chúa khỏi tên Phản Kitô.

Các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguện và cầu nguyện để ai nấy đều can đảm khước từ Con Dấu sự chết của hắn.

Từ rất lâu rồi, Mẹ đã tỏ ra cho hai em nhỏ là Melanie và Maximin tại La Salette thấy tội ác tàn bạo này rồi. Rất gần đến thời điểm để những lời tiên báo này xảy ra.

Hai em nhỏ đã được Mẹ báo cho biết về những kế hoạch của sự dữ và hai em đã đón nhận những điều Mẹ dạy bảo. Hỡi các con, giờ đây các con cũng phải nhìn nhận rằng những biến cố này phải xảy ra.

Các con phải siêng năng cầu nguyện để giảm bớt những đau khổ mà nhân loại sẽ phải gánh chịu.

Hãy can đảm lên, hỡi các con.

Các con hãy tín thác vào Thánh Tử của Mẹ và hãy để Người tự do dẫn dắt các con theo cách mà Người phải thực hiện, để cứu được nhiều linh hồn khỏi móng vuốt của con thú.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth