Chúa Nhật ngày 3 tháng 6 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, những môn đệ của Ta phải sống Tháng Sáu trong chiêm niệm tĩnh lặng như Mẹ yêu dấu của Ta đã truyền dạy.

Tháng này là tháng mà, qua Chiến Dịch Hoán Cải, nhiều người có thể đón nhận Ơn hoán cải tức thời nhờ sự hy sinh của những ai đáp lại lời mời gọi của Mẹ Ta, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Các con cần phải giữ thinh lặng trong tháng này.

Ta khẩn thiết mời gọi các con hãy đến nhà thờ càng thường xuyên càng tốt để đọc kinh Lòng Thương Xót lúc 3 giờ chiều.

Hỡi những người Công Giáo, xin các con hãy Rước Lễ mỗi ngày trong tháng này nếu có thể được.

Vì tháng này sẽ là thời điểm để người ta hoàn tất những kế hoạch mà người ta đang âm thầm thực hiện để gia tăng bất ổn ở Trung Đông.

Các con hãy sống vững mạnh. Kiên trì. Khiêm nhường trong lòng.

Hãy dâng lên Ta ý chí của các con cùng những thử thách và hy sinh của các con cho sự hoán cải của những tội nhân.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, các con hãy dấn thân trong bình an.

Giờ đây Thần Khí của Ta đang bảo bọc tất cả các con khi Ta mời gọi các con trong việc tận hiến đặc biệt này.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con