Thứ ba ngày 5 Tháng 6 năm 2012, lúc 22:00

Hỡi con gái yêu dấu của Cha, thật kém khôn ngoan khi những người tin theo các thị nhân của Cha trên toàn thế giới lại sa ngã trước kế hoạch mới của tên ác quỷ.

Hắn có ý định đầu độc tâm trí của một số linh hồn ưu tuyển của Cha trong Sứ Vụ này.

Hắn sẽ khiến cho người này chống đối người kia.

Hắn sẽ tạo ra nghi ngờ giữa họ để chống lại những Thông Điệp Thánh Thiêng này và điều đó sẽ gây cho các con nhiều đau khổ và phiền muộn.

Lòng ghen ghét sẽ gia tăng mạnh mẽ như một con quái vật trỗi dậy từ biển cả và nó sẽ gây ra sự thù nghịch khủng khiếp không chỉ đối với những Thông Điệp của Cha mà còn đối với các con nữa.

Các con phải cầu nguyện vì điều ấy sẽ sớm xảy ra.

Hãy chờ đợi những biến cố ấy trong lời cầu nguyện mỗi ngày của các con nhưng đừng để cho hàng loạt những cuộc tấn công này làm cho các con ngã lòng.

Các tín hữu của Cha phải luôn tỉnh thức vì khi cuộc tấn công bắt đầu trong tháng tới thôi, các con sẽ bị cám dỗ để nghi ngờ Lời Chí Thánh của Cha.

Lời tiên tri này sẽ xảy ra trước mắt các con và đó sẽ là cuộc tấn công gây tổn thương đau đớn nhất đối với Sứ Vụ này cho tới nay.

Những cuộc tấn công không chỉ đến từ những kẻ quảng bá các thông điệp của những người mà họ tin là thị nhân và ngôn sứ đích thực của thời hiện đại, những kẻ tấn công còn được hỗ trợ bởi một số tôi tớ được thánh hiến của Cha nữa.

Những lời lẽ cay nghiệt sẽ đầu độc nhiều linh hồn và nhiều người sẽ khước từ Cha.

Hỡi con, hãy phớt lờ những cuộc tấn công này. Hãy tiến bước để hết sức nhanh chóng loan truyền những Thông Điệp của Cha dành cho nhân loại.

Điều quan trọng là các con hãy loan báo Lời Chí Thánh và Lời Cầu Nguyện của Cha ngay giữa những kẻ không muốn lắng nghe Cha, vì nhiều người, khi được biết những Sứ Điệp này, họ sẽ ăn năn thống hối và khi ấy họ sẽ được ban cho Ân Sủng để hiểu được Sự Thật.

Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh trong những ảnh hưởng của Satan đối với các con.

Hắn đặc biệt nhắm đến các linh hồn mà Cha cần để trợ giúp Cha trong Sứ Vụ cứu rỗi nhân loại.

Đấng Cứu Thế yêu dấu của các con,

Chúa Giêsu Kitô