Thứ tư ngày 6 tháng 6 năm 2012, lúc 05:05

Hỡi các con, khi các con chịu đau khổ trong cuộc sống này, các con sẽ nên mật thiết hơn với Thánh Tử của Mẹ.

Sự hy sinh, vốn dĩ luôn đau đớn, sẽ mang lại những Ân Sủng đặc biệt nếu các con tự nguyện đón nhận sự hy sinh đau khổ vì phần rỗi của các linh hồn.

Khi các con chịu đau khổ, hãy luôn nhớ rằng Thánh Tử của Mẹ đã phải chịu đau khổ biết bao.

Các con hãy nhớ rằng sức con người dễ gì chịu đựng nổi những roi đòn tra tấn thể xác mà Thánh Tử của Mẹ đã gánh chịu. Tuy nhiên nỗi đau tinh thần cũng có thể gây ra những đau đớn tương tự.

Với những ai chiến đấu với đau khổ, các con phải kêu cầu Mẹ, Mẹ yêu dấu của Ơn Cứu Rỗi, để Mẹ giúp các con đương đầu với đau khổ.

Mẹ sẽ nhận lấy những đau khổ của các con và thay mặt các con hiến dâng lên Thánh Tử yêu dấu của Mẹ để cứu rỗi các linh hồn.

Người chỉ đón nhận những gì Người cần và sẽ an ủi các con. Khi ấy Người sẽ làm vơi bớt gánh nặng của các con.

Đau khổ có thể là một hình thức thanh tẩy linh hồn.

Khước từ đau khổ, chống lại đau khổ, điều đó chẳng làm các con nhẹ lòng hơn đâu. Nó sẽ trở thành một gánh nặng cay cực hơn nhiều.

Một khi các con dâng lên Thiên Chúa những khổ đau của các con với tình yêu, các con sẽ được đầy tràn niềm vui và gánh của các con sẽ trở nên nhẹ nhàng.

Đừng bao giờ sợ đau khổ vì đau khổ mang các con đến gần hơn với Thánh Tâm Con Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi