Thứ sáu ngày 8 tháng 6 năm 2012, lúc 19:05

Con gái yêu dấu của Ta, nhiều người đọc những Thông Điệp này, Lời Chí Thánh của Ta dành cho nhân loại bởi Tình Yêu của Ta, nhưng lại hiểu sai ý nguyện của Ta.

Vì là Con Thiên Chúa làm Người nên ước nguyện của Ta là cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Khổ Hình mà Ta đã chịu trên Thập Giá không đơn giản chỉ là một khoảnh khắc hay thời điểm thuộc về lịch sử.

Khổ Hình Thập Giá của Ta là một Hy Tế mà Ta đã thực hiện để trao ban cho từng người trong các con, ngay cả cho các con sống trong thế giới ngày hôm nay, Ân Huệ của Sự Sống Đời Đời.

Đây là một Lời Hứa rất long trọng của Ta. Sự Sống của thế giới mới, Vương Quốc của Ta trên trái đất, là dành cho hết thảy mọi người.

Giờ đây Ta đến để chuẩn bị cho các con.

Ta đã nói với các con trước đây rằng khi Ta đến để cảnh báo các con về những mối nguy hiểm của việc khước từ những Giáo Huấn của Ta và khước từ Mười Điều Răn mà Cha Ta đã đặt ra, Ta không thể bắt buộc hay đòi hỏi con cái Thiên Chúa phải tuân theo. Vì toàn thể nhân loại cũng giống như các thiên thần trên trời, đều được Ta ban cho một Tặng Ân đặc biệt, đó là ý chí tự do.

Ý chí tự do của các con không thể bị lấy mất khỏi các con. Ta không thể đòi buộc các con phải tuân theo Ta.

Ta có thể cảnh báo các con và chỉ ra những sai lầm trong đường lối của các con nhưng Ta không thể truyền cho các con đáp lại Lời Mời Gọi của Ta.

Ta chỉ có thể mời gọi.

Trong khi ý chí tự do là một Tặng Ân thì ý chí tự do cũng có thể là một chướng ngại khi nó được Satan sử dụng để gieo rắc những điều dối trá trong tư tưởng các con.

Hắn có thể tạo ra những nhu cầu tự nhiên rất mãnh liệt đến nỗi các con khó có thể cưỡng lại được; quyền lực của hắn thật ghê sợ.

Hơn bao giờ hết, Đức Nhẫn Nại của Ta đang bị thử thách trong thời cuối này.

Mặc cho cái chết của Ta trên Thập Giá, Mạng Sống của Ta được trao ban vì Tình Yêu, để cứu rỗi từng người trong các con, nhưng nhiều người trong các con đã lãng quên ý nghĩa của Hy Tế cao cả này.

Nếu Ta đã từ bỏ cả Mạng Sống của Ta vì phần rỗi của loài người, vậy thì tại sao các con lại không lắng nghe Ta?

Nếu ngày hôm nay người ta không chịu lắng nghe Ta qua những Thông Điệp này thì đây cũng là quyền lựa chọn theo ý riêng của họ.

Vậy thì tại sao họ lại diễn giải sai và bóp méo ngay cả nội dung trong Kinh Thánh nữa?

Cho dù Ta có bị hắt hủi biết bao nhiêu thì Ta cũng không bao giờ bỏ qua bổn phận của Ta là cảnh báo các con về mối đe dọa đang đến gần.

Mối đe dọa Ta nói đến không chỉ là những khốn khó mà những đồ đệ độc ác của Satan đang tìm cách áp đặt trên đất nước của các con, kiểm soát tài chánh, lương thực hoặc mạng sống của các con.

Không, mối nguy hiểm trên hết mà các con cần phải nhận thức được, đó là mối nguy của việc mất linh hồn các con vào tay Satan và các thiên thần sa ngã của hắn.

Giờ đây cho dù các con có chú ý đến Lời Ta hay không, thì điều này hoàn toàn tùy thuộc vào mỗi người trong các con.

Tất cả những gì Ta mời gọi các con là hãy lắng nghe Ta.

Nếu các con không chịu lắng nghe Ta, để đón nhận Ân Sủng đặc biệt mà giờ đây Ta tuôn đổ trên các con, thì điều đó có nghĩa là các con không được trang bị đầy đủ để gìn giữ linh hồn các con khỏi con thú.

Ta chúc lành cho tất cả các con.

Đối với những ai đang hoang mang, Ta khẩn thiết kêu gọi các con hãy đón nhận những Lời Cầu Nguyện mà Ta ban cho các con qua những Thông Điệp này.

Những Lời Cầu Nguyện đó sẽ giúp các con đáp lại Lời Mời Gọi từ Thiên Đàng của Ta.

Chúa Giêsu của các con