Chúa Nhật ngày 10 tháng 6 năm 2012, lúc 15:30

Hỡi con gái dấu yêu của Ta, giờ đây Ta kêu gọi tất cả các tín hữu của Ta thể hiện lòng can đảm.

Đây không phải là lúc để suy sụp và than khóc. Đây là lúc để nỗ lực hết sức vì phần rỗi của các con.

Ta kêu gọi tất cả các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo, hàng giáo sĩ và tất cả những ai tận hiến cuộc đời cho Ta, Chúa Giêsu của các con, hãy lắng nghe Ta.

Đừng bao giờ rời bỏ Sự Thật trong Giáo Huấn của Ta.

Đừng bao giờ ruồng bỏ Ta.

Đừng bao giờ lìa bỏ Giáo Hội của Ta vì Ta chính là Giáo Hội.

Đừng bao giờ rời bỏ Thánh Thể Ta vì Ta là Bánh Hằng Sống.

Đừng bao giờ đón nhận những điều dối trá mà người ta sẽ sớm gieo rắc vào trong các con để thay đổi Giáo Hội của Ta trên trần gian.

Đã đến lúc để chuẩn bị.

Chẳng bao lâu nữa các con sẽ phải đón nhận một thứ tôn giáo mới do con người tạo ra.

Các con sẽ sớm bị ép buộc phải đón nhận một vật được cho là Thánh Thể nhưng thực ra đó không phải là Mình Thánh của Ta.

Thứ thay thế ấy sẽ trở thành vô nghĩa, không sinh hoa trái, và sẽ không mang lại sự sống thực.

Chỉ có Bí Tích Thánh Thể trong Thánh Lễ, được cử hành như từ trước đến giờ, mới có sự Hiện Diện của Ta mà thôi.

Đừng bao giờ thay đổi cách thức truyền phép Thánh Thể cho dù các con có bị ép buộc bởi phường vô đạo, những kẻ sẽ chiếm đoạt các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta.

Chúng sẽ làm cho các Nhà Thờ của Ta ra ô uế và biến những nơi ấy thành những chỗ giải trí và vì lợi ích xã hội không hơn không kém.

Các con phải luôn tuân theo những phương thức mà Ta đã truyền cho các Tông Đồ của Ta trong Bữa Tiệc Ly.

Giờ đây các con phải chuẩn bị sẵn sàng đâu vào đó trước khi cuộc tấn công bắt đầu.

Vì chẳng bao lâu nữa các con sẽ nhận thấy không thể nào tuân theo một thứ giáo lý sai lạc mà người ta áp đặt trên các con bởi sự ghê tởm trong tương lai.

Tên ngôn sứ giả không chỉ chiếm đoạt Giáo Hội Công Giáo, ông ta sẽ còn chế ngự tất cả những Giáo Hội thuộc Kitô Giáo mà ông ta sẽ hiệp nhất nên một.

Nhưng, không phải Ta, Chúa Giêsu Kitô làm nền móng cho Đền Thờ Mới mà chúng sẽ xây dựng. Đó chỉ là đền thờ để thay thế cho Tòa Thánh, nhằm tôn vinh con thú.

Giờ đây các con hãy chú ý đến Lời Ta, các con sẽ sớm nhận thấy Sự Thật.

Đối với những ai muốn có đủ can đảm để đứng vững trước cuộc bách hại đức tin này, giờ đây các con phải lên kế hoạch.

Đối với những ai không có đủ sức mạnh để chống lại sự cai trị của tên Phản Kitô và ngôn sứ giả, thì giờ đây các con phải quỳ gối và cầu xin Ta trợ giúp các con.

Ta sẽ dẫn dắt các con qua những nhà lãnh đạo mới, những người sẽ xuất thân từ trong các con và được hai Chứng Nhân của Ta dẫn dắt.

Ngôn sứ Kha-nốc và ngôn sứ Êlia, hiện diện trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo của Ta trên trái đất và Nhà It-ra-en, sẽ sớm thúc đẩy việc rao giảng Tin Mừng khắp nơi trên thế giới.

Không có gì ngăn cản được việc Rao Giảng Sự Thật.

Đây là lúc khó khăn, nhưng các con hãy trỗi dậy và gia nhập vào Đạo Binh của Ta trên trái đất và nhiều linh hồn sẽ được cứu rỗi. Đừng từ bỏ đàn chiên mà Ta đã giao cho các con chăn dắt.

Đừng sợ hãi, vì chỉ đi theo Con Đường của Ta dẫn đến Sự Sống Vĩnh Cửu, các con mới được cứu.

Nếu các con đi theo con đường của tên ngôn sứ giả, các con sẽ không chỉ hư mất đối với Ta mà các con còn dẫn theo nhiều linh hồn vô tội xuống Hỏa Ngục nữa.

Hỡi các tôi tớ được thánh hiến của Ta, hãy can đảm lên.

Các con hãy biết rằng thời điểm cho Cuộc Quang Lâm của Ta sắp đến rồi. Các con không còn thời gian để lãng phí nữa đâu.

Chúa Giêsu của các con