Thứ hai ngày 11 tháng 6 năm 2012, lúc 12:02

Giờ đây tất cả con cái Thiên Chúa trên toàn thế giới đang được mời gọi để quy tụ nên một và để nài xin Lòng Thương Xót của Chúa Cha Hằng Hữu.

Hỡi các con, hãy trút hết nỗi niềm tâm sự với Chúa Cha, và cầu xin Người bảo bọc, che chở các con bằng Máu Châu Báu của Con Người.

Từ nay trở đi, mỗi ngày các con phải cầu nguyện với Chúa Cha nhân danh Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Độ nhân loại, để xin ơn che chở khỏi các thế lực của sự dữ, vốn đang lan tràn khắp mọi nơi.

Các con hãy ra sức cầu nguyện, cầu nguyện và cầu nguyện để các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo được ban cho những Ân Sủng nhằm bảo vệ Đức Tin.

Hỡi các con, đừng bao giờ từ bỏ niềm hy vọng vì một khi các con nguyện trung thành với Thánh Tử của Mẹ và xin ơn sức mạnh, thì lời cầu nguyện của các con sẽ được nhận lời.

Hôm nay Mẹ mời gọi các con tiếp tục đọc Lời Nguyện trong Chiến Dịch Hoán Cải – đọc Kinh Mân Côi và Kinh Lòng Thương Xót.

Tháng sáu này được dành để cầu nguyện cho sự hoán cải của nhiều quốc gia.

Việc ăn chay phải được tiếp tục để cứu các linh hồn và việc ăn chay cần phải thực hiện tùy theo phương thế của mỗi người.

Hỡi các con, hãy tiếp tục cầu nguyện cho sự hoán cải vốn hết sức cần thiết ở thời điểm này.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ của ơn Cứu Rỗi