Thứ hai ngày 11 Tháng 6 năm 2012, lúc 16:30

Con gái rất yêu dấu của Ta, chẳng bao lâu nữa, nhờ những Thông Điệp này, những người được tác động bởi Quyền Năng của Chúa Thánh Thần sẽ quy tụ nên một trong mọi quốc gia.

Họ sẽ cùng liên kết, đồng loạt rao giảng Lời Ta để từng linh hồn lầm lạc được lôi kéo khỏi móng vuốt của con thú.

Giáo Hội Còn Xót Lại của Ta sẽ nhanh chóng quy tụ và phát triển trên khắp thế giới, và lời cầu nguyện sẽ gắn kết họ với nhau thành một Giáo Hội Thánh Thiện.

Ta sẽ ban ơn trợ giúp cho hai Giáo Hội của Ta, hai Chứng Nhân trên mặt đất. Khi ấy, họ sẽ trỗi dậy và can đảm rao giảng Sự Thật khắp mọi nơi trên toàn thế giới.

Tiếng Nói của Ta sẽ vang như tiếng sấm và những ai thật lòng yêu mến Ta sẽ nhận ra Ta.

Ân Sủng của Chúa Thánh Thần sẽ nung đốt tâm hồn các chiến binh của Ta và họ sẽ kiên vững tiến lên để giúp Ta cứu rỗi nhân loại.

Hỡi Đạo Binh của Ta, hãy vui mừng lên, vì các con quả là có phúc khi được Thiên Chúa tuyển chọn cho nhiệm vụ hết sức vinh quang này.

Nhờ tình yêu các con dành cho Ta, Đấng Cứu Thế Thánh Thiêng, các con sẽ giúp Ta cứu vớt những anh chị em đáng thương khỏi bị mất vào tay tên ác quỷ.

Giờ đây, hỡi các tín hữu của Ta, hãy đến và hãy để Ta dẫn dắt các con qua khu rừng rậm, đầy gai góc, hướng về Ánh Sáng trong Vương Quốc mới của Ta trên trái đất.

Đừng bao giờ sợ hãi Bàn Tay của Ta khi giờ đây Ta dẫn dắt các con một cách mạnh mẽ vào cuộc chiến chống lại tên Phản Kitô.

Hãy nhớ rằng đây là một cuộc chiến mà phần thắng sẽ thuộc về Giáo Hội Còn Xót Lại của Ta trên trái đất này.

Các con cũng nên nhớ rằng con số các linh hồn được cứu vớt sẽ phụ thuộc vào sức mạnh của Đức Tin, lòng quảng đại và sự sẵn sàng của các con để chịu đau khổ vì Danh Ta.

Ta yêu thương các con.

Ta chúc lành cho các con.

Ta ban cho các con những Ân Sủng mà giờ đây các con cần để cầm lấy khí giới và tiến bước về Sự Sống Vĩnh Cửu.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con