Thứ tư ngày 13 tháng 6 năm 2012, lúc 16:00

Con gái Cha rất yêu dấu, vì Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta ban Ân Huệ Trọng Đại là Ấn Tín của Người cho nhân loại, nên con cái của Người cũng phải nguyện trung thành với Thánh Ý của Người.

Ta mời gọi tất cả con cái Thiên Chúa – những người sẽ tiến bước trong Đạo Binh của Người để giúp cứu vớt linh hồn tất cả con cái Thiên Chúa, kể cả những tội nhân chai đá, hãy dâng ý nguyện trung thành này:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (59): Nguyện Trung Thành với Thánh Ý Thiên Chúa

Lạy Thiên Chúa Tối Cao là Cha chúng con ở trên trời, con nguyện trung thành cùng Cha để tôn vinh và phục tùng Cha trong mọi sự hợp với Thánh Ý Cha đã định trên trái đất.

Cậy nhờ Máu Châu Báu của Con Một yêu dấu Cha, Đấng Cứu Thế đích thực, con xin hiến dâng tâm trí, thân xác và linh hồn con, vì hết thảy mọi linh hồn, để chúng con được hiệp nhất nên một trong Nước Cha trị đến, hầu Thánh Ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Amen.

Các con phải nguyện dâng linh hồn các con cho Cha trên trời như một sự thể hiện của lòng tin nơi các con và để tưởng niệm cái chết của Ta trên Thập Giá, nhờ đó từng người trong các con được uống Chén Cứu Độ.

Chúa Giêsu của các con