Thứ năm ngày 14 tháng 6 năm 2012, lúc 06:15

Hỡi con, Chúa Giêsu yêu dấu của con mong muốn con mời gọi tất cả các tín hữu chú ý đến những Lệnh Truyền của Ta.

Hãy lưu tâm đến từng thành viên trong gia đình các con, những ai trong số họ không tuân theo Giáo Huấn của Ta.

Hãy quan tâm đến những người đang hư mất trước Mặt Ta, những người công khai chối bỏ Ta. Tiếp đến Ta mời gọi các con hãy siêng năng cầu nguyện cho họ trong thời buổi này.

Các con phải cầu xin Lòng Thương Xót của Ta cho linh hồn họ. Lời cầu nguyện và hy sinh của các con có thể cứu họ khỏi nỗi đau khổ khủng khiếp trong quá trình thanh tẩy của Cuộc Cảnh Báo.

Trong khi không nên sợ hãi Cuộc Cảnh Báo mà hãy hân hoan đón nhận như Ân Huệ đặc biệt mà Ta dành cho các con thì Cuộc Cảnh Báo sẽ gây đau đớn cho những ai không sống trong tình trạng Ân Sủng.

Các con hãy chuẩn bị tâm hồn trước, vì những linh hồn lành mạnh sẽ nghiệm thấy Cuộc Cảnh Báo là một Biến Cố đầy vui mừng hoan hỉ.

Họ sẽ không phải chịu đau khổ vì họ đang ở trong tình trạng Ân Sủng, đặc biệt là nếu họ năng chạy đến với Bí Tích Hòa Giải.

Sức mạnh của họ sẽ trợ giúp cho những ai phải trải qua nỗi đau đớn của Luyện Ngục sau Cuộc Cảnh Báo.

Hãy trợ giúp những ai không chịu lắng nghe bằng việc đọc Kinh Lòng Thương Xót mỗi ngày. Các con hãy dâng sự hy sinh của các con cho Ta, Chúa Giêsu của các con, để đền tội cho gia đình các con.

Ta sẽ tỏ Lòng Thương Xót của Ta cho những ai biết nhận ra tình trạng đen tối nơi linh hồn đầy tội lỗi của họ, khi tội của họ được phơi bày ra trong Cuộc Cảnh Báo. Chỉ có những ai thực lòng khiêm nhường và có tâm hồn trong sạch mới được ơn tha thứ.

Những người ruồng bỏ Ta, ngay cả những con trẻ, là những người hết sức cần đến lời cầu nguyện của các con. Đây là lời cầu nguyện mà các con phải đọc để cầu cho cho sự hoán cải trong Cuộc Cảnh Báo:

Chiến Dịch Cầu Nguyện (60) Cầu cho sự hoán cải của các gia đình trong Cuộc Cảnh báo

Ôi Chúa Giêsu Dịu Ngọt, con nài xin Lòng Thương Xót cho các linh hồn trong gia đình con (kể tên ra đây). Con xin dâng lên Chúa những đau khổ, thử thách và lời cầu nguyện để cứu linh hồn họ khỏi tà khí của bóng tối.

Xin đừng để cho một người nào trong số họ, con cái Chúa, khước từ Chúa hay Bàn Tay Thương Xót của Chúa.

Xin mở rộng tâm hồn họ để kết hiệp với Thánh Tâm Chúa, nhờ đó họ tìm được ơn tha thứ nhằm cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục.

Xin ban cho họ cơ hội sửa đổi, hầu nhận được ơn hoán cải dưới Tia Sáng của Lòng Thương Xót Chúa. Amen.

Hỡi con cái của Thiên Chúa, các con hãy chuẩn bị mỗi ngày cho Cuộc Cảnh Báo vì Cuộc Cảnh Báo có thể xẩy ra bất cứ lúc nào.

Chúa Giêsu của các con