Thứ bảy ngày 16 tháng 6 năm 2012, lúc 19:40

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Lời Ta đang được hàng triệu người trên toàn thế giới lắng nghe khi Ta chuẩn bị tất cả con cái Thiên Chúa cho Lòng Thương Xót của Ta.

Những ai được tràn đầy Thánh Thần, sẽ ngay lập tức nhận biết rằng những Thông Điệp này chính là do Miệng Thiên Chúa phán ra khi họ đọc những Thông Điệp của Ta.

Những ai nói rằng họ nhận biết Ta nhưng lại không nhận ra Ta, sẽ không thể cưỡng lại việc đọc Lời Ta mặc dù họ chống đối Ta.

Họ khước từ Ta nhưng họ vẫn bị lôi cuốn đến với những Thông Điệp của Ta.

Họ không nhận ra rằng chính Chúa Thánh Thần, Đấng ngự trị trong tâm hồn họ, vẫn lôi kéo họ đến với Ta sao?

Ta muốn nói với họ rằng: thời điểm đã gần kề, vì thế những oán than của các con sẽ sớm được tỏ ra cho các con trong Cuộc Cảnh Báo.

Sự căm thù của các con đối với Lời Ta sẽ được phơi bày ra và các con sẽ nhận biết Sự Thật.

Khi điều ấy xảy ra, các con phải hợp sức với những anh chị em của các con và tranh đấu cho quyền để bảo vệ Giáo Hội của Ta trên trần gian.

Màn trời sẽ được mở ra giống như mái nhà được mở ra, để tỏ bày cho mọi người thấy Lửa và những Lưỡi Lửa do Lòng Xót Thương của Ta.

Địa cầu sẽ rung chuyển với một sức mạnh mà không ai có thể trốn khỏi Ánh Mắt của Ta, Thần Khí của Ta hoặc Ân Huệ của Ta.

Nhiều người sẽ run rẩy khiếp sợ vì chỉ khi ấy nhiều người mới nhận ra tình trạng linh hồn họ lần đầu tiên trong đời.

Họ sẽ nhận ra rằng tình yêu họ dành cho thân xác họ, tất cả những cảm giác mà họ nuông chiều theo, đều là vô nghĩa.

Họ sẽ nhìn thấy từng phần của linh hồn họ nhưng không phải bằng cái nhìn của họ. Họ sẽ nhìn vào linh hồn họ bằng chính Ánh Mắt của Ta.

Họ sẽ cảm thấy ghê tởm và buồn nôn, như chính Ta cảm thấy, khi Ta chứng kiến sự xấu xa trong những việc làm sai trái hết sức ghê tởm của họ.

Họ sẽ nhìn thấy những hành vi của họ đối với tha nhân tồi tệ biết bao và sự dữ mà họ đã gây ra cho những người anh chị em đồng loại của họ.

Khi ấy họ sẽ nhìn thấy tính ích kỷ của họ, sự phù phiếm và tội thờ ngẫu tượng và họ sẽ nhận biết được rằng điều này xúc phạm đến Ta biết bao.

Đối với những linh hồn tội lỗi quá đen tối, họ sẽ cảm thấy yếu nhược, đau đớn và không thể chịu đựng nổi sự kinh hoàng của những điều mà họ phải chứng kiến. Họ sẽ cần từng chút sức lực một để chịu đựng được cuộc thanh tẩy cần thiết nhằm giúp họ sống còn và đi theo con đường Sự Thật.

Điều quan trọng cần phải hiểu là Cuộc Cảnh Báo chỉ dừng lại ở đó. Ta đến để cảnh báo con cái Thiên Chúa rằng tội lỗi của họ có thể được tha thứ.

Ta đến để tỏ ra cho họ biết Ngày Phán Xét sẽ như thế nào. Điều này có nghĩa là những ai cầu xin ơn cứu rỗi trong giai đoạn này sẽ được cứu.

Những ai vẫn khước từ Ta, sẽ được ban cho thời gian để ăn năn, nhưng thời gian ấy không nhiều. Nếu họ vẫn một mực khước từ Bàn Tay Thương Xót của Ta thì Ta đành rời bỏ họ.

Khi ấy Ta sẽ tách người công chính qua một bên và kẻ bất chính qua một bên. Một cơ hội nữa dành cho họ, để xin ơn cứu rỗi và những ai khước từ Bàn Tay Yêu Thương và Lòng Thương Xót của Ta sẽ bị ném vào Hỏa Ngục.

Lời tiên tri này đã có thừ thuở ban đầu.

Hãy lưu ý đến Cuộc Cảnh Báo và cứu vớt các linh hồn khi các con còn có thể.

Chúa Giêsu của các con