Thứ hai ngày 18 tháng 6 năm 2012, lúc 20:36

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi những môn đệ của Ta – những người mà con biết rõ là tận hiến cách riêng cho Thánh Ý của Ta – phũ phàng khước từ những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta, thì con không được phép để cho việc khước từ này làm con phải bận tâm.

Các con hãy tiên liệu trước là việc khước từ này sẽ gia tăng mạnh mẽ khi Lời Ta bị đả phá tan tành và bị người đời loại bỏ như thể Lời Ta là vô giá trị.

Nỗi đau bị khước từ mà con cảm nhận đó chính là nỗi đau của Ta. Sự sỉ nhục và chế nhạo mà người ta gây ra cho con chính là sự bách hại mà Ta phải chịu. Thay vì để cho sự bất mãn khủng khiếp gây tổn thương cho con, con phải đón nhận trong thinh lặng.

Hãy vui vẻ giữa những nước mắt đau buồn vì giờ đây con biết rằng Ta đã luôn bị khước từ, thậm chí bị khước từ bởi chính những môn đệ thân tín của Ta.

Nếu con để cho việc khước từ Lời Ta trì hoãn việc truyền bá những Thông Điệp của Ta thì chỉ có ít linh hồn được cứu vớt mà thôi.

Hãy luôn nhớ rằng mong muốn lớn nhất của Ta là cứu các linh hồn.

Sứ Vụ của Ta không thể bị cản trở bởi ý kiến của con người, người ta đưa ra ý kiến để hạ thấp con.

Những Lời Ta ban cho con tối nay không phải để an ủi con nhưng để nhấn mạnh tính cấp bách trong những lời cảnh báo của Ta dành cho nhân loại.

Hỡi con, nhiều sứ giả của Thiên Chúa đã đến trước con, để chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Không một ngôn sứ nào được Mẹ yêu dấu của Ta và Thiên Chúa Ba Ngôi, ban cho những Thông Điệp phong phú như vậy.

Chỉ có những Thông Điệp này mới có thể tiết lộ những bí mật về tương lai và ban những phúc lành cần thiết cho tất cả các con cái Thiên Chúa, cho đến ngày cuối cùng.

Hãy đón nhận ngay Tặng Ân mà Lời Ta ban cho toàn thể nhân loại, để mang lại sự sống cho các con.

Nếu không có sự trợ giúp của Ta, các con sẽ thấy khó mà có thể đứng vững trước những thử thách ở phía trước.

Tất cả các sứ giả đích thực của Ta đang chuẩn bị con cái của Thiên Chúa cho Cuộc Quang Lâm của Ta. Các con hãy biết rằng Cuộc Quang Lâm của Ta sẽ diễn ra trong thế hệ này.

Hãy nhận lấy Chén của Ta mà uống, hãy để cho Chén của Ta đong đầy trong các con Ơn phân định để các con có thể giúp Ta cứu rỗi các linh hồn.

Chúa Giêsu của các con