Chúa Nhật ngày 15 tháng 7 năm 2012 lúc 17:45

(Thông Điệp này nhận được trong khi đang chầu Mình Thánh Chúa)

Con gái rất yêu dấu của Ta, thật khó cho con cái của Ta giữ mình sạch tội vì lời nguyền của con rắn xưa đối với họ.

Ta cũng không mong đợi các con luôn hoàn toàn sạch tội vì điều này là không thể có được.

Điều quan trọng là bất cứ ai nhận biết những Giáo Huấn trong Giáo Hội của Con Ta phải năng chạy đến với tòa giải tội càng thường xuyên càng tốt.
Nhờ phép giải tội, các con sẽ dễ dàng ở trong tình trạng Ân Sủng và điều này sẽ tạo ra một bức tường ngăn cản để các con khỏi phải sa vào cám dỗ tiếp theo.

Hỡi con cái của Ta, các con sắp sửa được chứng kiến những sự thay đổi lớn lao và vĩnh viễn trên thế giới. Những thay đổi này sẽ xảy ra sau Cuộc Cảnh Báo.

Trong khi nhiều người vẫn phớt lờ những Thông Điệp từ Thiên Đàng, thì điều quan trọng với những ai nhìn nhận những Thông Điệp này là Lời của Thiên Chúa, phải chuẩn bị.

Các con là mối dây liên kết trong Đạo Binh của Ta để chống lại kẻ thù và nhờ lòng tin của các con, Ta sẽ nâng các con lên và bảo vệ các con trước cuộc bách hại.

Vì tình yêu các con dành cho Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế của vũ trụ, Ta sẽ cứu được những con cái của Ta, những người không thể chịu đựng được Ánh Sáng của Thiên Chúa.

Sự tận hiến của các con trong tình yêu, sự hy sinh đau khổ và những lời cầu nguyện của các con sẽ là nguồn Ân Sủng để cứu họ khỏi lửa Hỏa Ngục.
Đừng lo sợ cho chính mình nhưng hãy lo sợ cho những người không chỉ không hiểu mà còn không chịu hiểu thời đại mà các con đang sống hôm nay.
Những sự chuẩn bị đã hoàn tất và thời điểm đã đến rất gần để những thay đổi xảy ra, vì Ta sẽ không cho phép con thú cướp đi các linh hồn.

Sự Can Thiệp này, được hứa ban cho nhân loại từ rất lâu rồi, sẽ sớm diễn ra và sau đó trận chiến sẽ bắt đầu để cứu lấy con cái của Ta.

Đừng sợ Bàn Tay Ta, vì Bàn Tay Ta giáng xuống là để trừng phạt những kẻ đang tìm cách tiêu diệt con cái của Ta.

Ta sẽ ngăn chặn chúng lừa dối các linh hồn.

Ta sẽ ngăn chặn những ý định sát nhân của chúng và Ta sẽ quét sạch những giáo hội lầm lạc, những việc cúng bái tà thần, những ngẫu tượng, những thành phố và quốc gia của họ, nếu họ tiếp tục khước từ Bàn Tay dưỡng nuôi họ.

Họ đã được cảnh báo. Hỡi con cái yêu dấu của Ta, các con sẽ trợ giúp Thánh Tử của Ta cứu vớt họ.

Đừng bao giờ sợ hãi vì những ai có Ấn Tín của Thiên Chúa Hằng Sống sẽ không những được bảo vệ mà còn được ban cho những Ân Sủng để bảo vệ Lời của Thiên Chúa, để càng nhiều linh hồn càng tốt được ban cho Ân Huệ Sự Sống.

Cha yêu dấu của các con
Thiên Chúa Tối Cao