Thứ tư ngày 18 tháng 7 năm 2012, lúc 18:15

Hỡi con của Mẹ, giờ đây Mẹ phải khóc vì cách mà con cái Thiên Chúa tỏ ra sợ hãi hay lấy làm ngại ngùng khi tuyên xưng tình yêu họ dành cho Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa.

Biết bao nhiêu người trong thế giới ngày nay, những người yêu mến Thánh Tử của Mẹ, cảm thấy xấu hổ khi công khai tuyên xưng Danh Thánh của Người nơi công cộng vì sợ bị quở trách.

Xã hội được gọi là khoan dung ngày nay cảm thấy khó chịu khi các con nói rằng các con tin vào Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa và tin vào các Giáo Huấn của Người.

Tuy nhiên nhiều người trong các con không bao giờ suy nghĩ về việc lạm dụng Thánh Danh của Người, nhiều lần trong ngày, khi họ thốt ra những lời phỉ báng.

Người ta rất thường xuyên nhắc đến Danh Người nhưng không phải theo cách thức cần phải có.

Biết bao nhiêu người e ngại, không dám công khai tình yêu họ đối với Thánh Tử của Mẹ, trong một thế giới vốn có ác cảm với Kitô Giáo.

Hai phần ba thế giới này có ác cảm với Kitô Giáo.

Những Kitô hữu bị bức hiếp, bị khinh miệt và thường bị ngược đãi không như những tôn giáo khác trên thế giới.

Dân Do Thái, dân Thiên Chúa tuyển chọn, cũng phải chịu đau khổ và bị bách hại theo cách thức vô nhân đạo nhất bởi vì nguồn gốc của họ. Là dân được tuyển chọn, họ sẽ sớm hoán cải và sẽ chào đón Đấng Mêssia lần thứ hai, mặc dù lần đầu tiên họ đã không đón nhận Người.

Hỡi các con, các con không bao giờ được phép sợ hãi khi tuyên xưng tình yêu của các con dành cho Thánh Tử của Mẹ.

Khi các con công khai thể hiện tình yêu ấy một cách can đảm, thì nhiều người sẽ lắng nghe.

Khi càng rao giảng Lời Chí Thánh của Người, thì các con càng trở nên tự tin hơn.

Rồi các con sẽ lãnh nhận thêm nhiều Ân Sủng để tăng thêm sức mạnh nhằm thực hiện bước kế tiếp.

Sau một thời gian, các con sẽ không bận tâm việc người khác nghĩ gì về các con. Tuy nhiên nhiều người sẽ có ấn tượng bởi sự chân thật của các con và muốn hiểu biết nhiều hơn về Thánh Tử của Mẹ.

Đây là lúc các con loan báo về Lòng Thương Xót của Con Mẹ cho càng nhiều người càng tốt.

Họ phải được nghe biết về Lòng Thương Xót Thánh Thiêng của Người, Ân Huệ trọng đại nhất trong Cuộc Cảnh Báo, vốn sẽ được tỏ ra cho toàn thể nhân loại.

Rồi sau đó, họ sẽ nhận biết Sự Thật và nhiều người hơn nữa sẽ mong muốn lắng nghe những Thông Điệp này từ Thiên Đàng.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ yêu dấu của các con trên Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi