Thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2012, lúc 16:45

Con gái rất yêu dấu của Ta, trái đất sắp sửa chấn động khi Cơn Thịnh Nộ của Chúa Cha giáng phạt những quốc gia vi phạm Lề Luật của Người.

Người sẽ không tỏ Lòng Xót Thương vì Đức Nhẫn Nại của Người đã bị thử thách đến tận cùng.

Những tội lỗi của họ bao gồm phá thai, giết người, những thứ luật pháp tìm cách phá hủy Đức Tin Kitô Giáo, hôn nhân đồng giới và việc thờ ngẫu tượng.

Kế đến, những kẻ chống đối ngay bên trong Giáo Hội của Ta, những kẻ lên tiếng đe dọa là sẽ chối bỏ Ta.

Khi họ tìm cách tách mình ra khỏi Giáo Hội của Ta và cố tạo ra các thứ luật mới nhằm chống lại Thánh Ý của Ta, thì họ đang chối bỏ Ta.

Giờ đây, Ta loại bỏ họ vì sự bất trung của họ. Nỗ lực của họ là đưa ra những thứ luật pháp dựa trên thói kiêu ngạo, ham muốn và tham vọng trần thế và họ sẽ không được dung thứ.

Họ nghĩ rằng họ được phép chia rẽ con cái Thiên Chúa với Giáo Hội của Ta trên trái đất mà tránh được Bàn Tay của Chúa Cha sao?

Phải chăng họ nghĩ rằng họ còn cao trọng hơn cả Lề Luật của Thiên Chúa sao?

Họ không yêu mến Thiên Chúa, họ chỉ yêu bản thân mình.

Họ không có lòng khiêm nhường, và việc họ công khai chối bỏ các Lề Luật trong Giáo Hội Công Giáo khiến Ta ghê tởm.

Những đòi hỏi đáng xấu hổ của họ khi họ tìm cách buộc Giáo Hội của Ta phải chấp nhận những lề luật vốn xúc phạm đến Ta, có nghĩa là họ đã tự ném mình vào trong bóng tối.

Những lời tuyên khấn của họ là vô nghĩa.

Họ đã vi phạm lời tuyên hứa tôn vinh và phục tùng Giáo Hội của Ta.

Nếu họ không ăn năn hối cải và quay về với Thân Mình Ta, là Giáo Hội của Ta trên trái đất, họ không được quyền tự nhận mình là những tôi tớ trong Giáo Hội của Ta.

Các ngươi đã được cảnh báo về điều này. Ta sẽ ném các ngươi vào nơi khốn cùng.

Khi các ngươi xúc phạm đến những Lề Luật trong Giáo Hội của Ta, các ngươi sẽ bị trừng phạt.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Trut