Thứ bảy ngày 4 tháng 8 năm 2012, lúc 10:35

Con gái rất yêu dấu của Ta, nhân loại phải hiểu được sự yếu đuối trong bản chất tự nhiên của con người trước khi họ có thể thực lòng giao phó bản thân họ vào Vòng Tay của Thiên Chúa.

Đối với những tín hữu trong các con, niềm tin và tình yêu dành cho Ta, Đấng Cứu Thế của các con, mang lại cho Ta niềm vui lớn lao.

Nhưng khi các con nói rằng các con yêu mến Ta, thì điều này gắn liền với một trách nhiệm hết sức lớn lao.

Đừng bao giờ quên sự yếu đuối trong bản chất tự nhiên của các con, mặc dù không phải do lỗi của chính các con vì các con đã được sinh ra với tội nguyên tổ và tội nguyên tổ có thể khiến các con phạm tội khi các con ít lưu tâm nhất.

Khi linh hồn của những người nói rằng họ yêu mến Ta đến mức họ tan biến trong tình yêu dành cho Ta, đó là lúc họ phải cẩn thận. Đôi khi điều này làm cho họ cảm thấy được nâng lên trong mắt Ta, đó là sự thật vì họ được như vậy.

Nhưng sau đó họ bị cám dỗ để coi những người khác thua kém họ.

Họ có thể bị cám dỗ để không tỏ lòng chắc ẩn với những linh hồn đáng thương đang ở trong bóng tối hoặc đang bị hoang mang nhưng họ bị cám dỗ để khinh thường người ta.

Đôi khi đức tin mạnh mẽ và sự hiểu biết về Kinh Thánh tạo ra cho họ một cảm giác an toàn giả tạo.

Họ tin rằng họ biết tất cả mọi thứ liên quan đến giáo lý của Giáo Hội, và liên quan đến Giáo Hội, Thân mình của Ta trên trái đất.

Đó là những gì đã xảy ra đối với những người Pha-ri-sêu trước kia.

Họ nghĩ rằng họ biết mọi thứ về Lề Luật của Thiên Chúa – Tình Yêu của Thiên Chúa.

Những gì họ không thể hiểu là những lời tiên tri, đã được báo trước cách rõ ràng về sự xuất hiện của Đấng Mêsia. Điều này có nghĩa là họ khước từ Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng sống, khi Ta đến như đã hứa.

Sự độc ác mà họ đã tỏ ra đối với Ta, Chúa Giêsu Kitô, Con Người, thì hoàn toàn trái ngược với tình yêu mà họ tuyên xưng là dành cho Thiên Chúa.

Nếu họ thực lòng yêu mến Thiên Chúa, họ đã không bao giờ đối xử với bất kỳ người con nào của Thiên Chúa như họ đã làm.

Tâm trí của họ đóng kín trước những lời tiên tri đã được ban cho nhân loại qua các ngôn sứ, những lời tiên tri đã công bố Sự Thật.

Sự Thật là tất cả các lời tiên tri sẽ được hoàn tất như Thiên Chúa đã hứa.

Họ đã khước từ Đấng Mê-si-a được Thiên Chúa hứa ban nhằm mang lại ơn cứu rỗi cho toàn thể nhân loại trong tương lai.

Đổi lại, bằng những sự dối trá khi họ cố tình hối lộ những kẻ nói dối để bác bỏ sự Phục Sinh của Ta, những người Pha-ri-sêu đã tước mất quyền nhận biết Sự Thật của nhiều thế hệ những người Do Thái.

Cái chết của Ta trên Thập Giá vẫn không làm cho họ vừa lòng. Họ còn muốn nắm chắc rằng sau đó không một vết tích nào về Ta, Đấng Cứu Chuộc nhân loại, còn tồn tại.

Và rồi họ quay trở lại và dẫn dắt con cái của Thiên Chúa vào một niềm tin sai lạc trong đó Sự Thật đã trở thành một sự dối trá.

Các con hãy nhớ rằng những lời tiên tri của Thiên Chúa luôn được ứng nghiệm.

Giờ đây, Cuộc Quang Lâm của Ta sắp được hoàn tất. Lần này các nhà lãnh đạo trong các Giáo Hội thuộc Kitô Giáo sẽ khước từ Ta giống như những người Pha-ri-sêu đã khước từ.

Họ sẽ bách hại Ta, bách hại những ngôn sứ của Ta, dân của Ta và bất cứ ai dám truyền bá Sự Thật về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Lần này các con đừng khước từ Ta.

Hãy mở rộng tâm hồn các con.

Hãy cẩn thận lắng nghe Ta vì Ta đang chuẩn bị các con cho phần cuối cùng trong chương trình cứu rỗi nhân loại.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth