Thứ hai ngày 6 tháng 8 năm 2012, lúc 18:06

Con gái yêu dấu thân thương của Ta, có nhiều tín hữu nhiệt thành của Ta đang âm mưu một chiến dịch hòng phá hủy Sứ Vụ này.

Với những ai tin rằng chỉ có những người ngoại giáo hay những người vô thần mới lăng mạ Lời Ta trong những Thông Điệp này, thì các con hãy biết cho điều này:

Chính những người công khai tuyên xưng niềm tin vào Ta, Chúa Giêsu của họ, lại là những người gây đau khổ cho Ta nhiều nhất.

Họ bị mù lòa bởi sự dối trá của tên vua lừa dối, kẻ đã sai nhiều thiên thần sa ngã đến cám dỗ họ. Họ chẳng những không dừng lại ở việc bác bỏ những Thông Điệp Thánh Thiêng của Ta, mà họ còn bắt đầu tập hợp sự ủng hộ nhiều nhất có thể được từ phía các linh mục của Ta nhằm tìm cách phá hoại Sứ Vụ này.

Những linh hồn này không bao giờ chịu dừng lại để tự hỏi rằng, tại sao họ lại làm như vậy. Tại sao họ lại cảm thấy căm ghét khủng khiếp dành cho con, con gái của Ta. Hay tại sao Lời Chí Thánh của Ta lại làm cho họ khó chịu đến như thế.

Khi những linh hồn đó tấn công Lời Chí Thánh của Ta một cách cay độc như vậy thì đó là một dấu chỉ của Satan chứng thực rằng những Thông Điệp này là xác thực.

Vì khi người ta tỏ ra chống đối hết sức mạnh mẽ và khi những người thánh thiện bị khích động để tấn công những Thông Điệp Thánh Thiêng này, thì các con có thể chắc chắn rằng những Thông Điệp này đến từ Thiên Chúa.

Khi họ chối bỏ Lời Ta, thì điều này làm cho Ta đau đớn đến nỗi Ta phải khóc vì đau buồn khi họ không nhận ra Ta. Nhưng chẳng sao cả. Cuối cùng họ sẽ nhận biết được Sự Thật.

Chính khi họ chủ tâm lôi kéo các linh hồn rời xa khỏi Lòng Thương Xót của Ta, họ đã xúc phạm đến Ta một cách nặng nề nhất.

Nếu họ phải chịu trách nhiệm đối với linh hồn của những người bị mất đi ơn cứu rỗi thì họ sẽ bị trừng phạt.

Hình phạt dành cho họ sẽ là một tình trạng khốn khổ ứng với mỗi một linh hồn bị hư mất vì hành động chống báng của họ. Những hành động của họ có thể làm cho một linh hồn, thay vì được hoán cải, lại có thể phải chịu sự đau đớn hành hạ tận cùng trong lửa Hỏa Ngục.

Chính khi họ ra sức đả phá Lời Thiên Chúa thì những việc tốt lành trước kia của họ sẽ trở nên vô ích. Vì tốt lành sao được khi mà họ đổi những việc làm hết sức quý giá bằng sự thù ghét dành cho Thiên Chúa?

Ta muốn nói cho họ biết rằng: Thật khốn cho các ngươi vào ngày mà các ngươi phải đến trước Mặt Ta để trả lời cho những việc làm hết sức độc ác của các ngươi.

Các ngươi không những phải trả lẽ về chính bản thân các ngươi mà còn phải trả lẽ về những sự dối trá mà các ngươi truyền bá về Ta và về Lời Chí Thánh của Ta.

Phải chăng chính sự sợ hãi Lời Chí Thánh của Ta đã khiến các ngươi làm những việc hết sức độc ác đó? Nỗi sợ hãi đến từ Satan. Sự kiêu ngạo cũng đến từ Satan. Các con không biết rằng chính bởi các con tin rằng các con quá thông thạo Kinh Thánh đã khiến cho các con kết luận rằng các con hiểu biết nhiều hơn các con thực sự biết?

Các con tìm lỗi trong Lời Chí Thánh của Ta hệt như những người Pharisêu đã làm. Làm như thế thì chẳng khác nào các con nói rằng các con biết Sự Thật nhiều hơn cả Thiên Chúa.

Hãy nhớ rằng các con càng tuyên truyền những sự dối trá về Lời Chí Thánh của Ta thì các con càng phạm tội chống lại Lời Thiên Chúa.

Thứ tội chống lại ngôn sứ của Thiên Chúa là một trong những tội lỗi làm mất lòng Chúa Cha nhiều nhất.

Tất cả những ai đã phạm tội chống lại những ngôn sứ của Thiên Chúa đều đã bị trừng phạt. Vì khi họ ra sức ngăn chặn Lời Thiên Chúa, được ban cho nhân loại để cứu rỗi các linh hồn, thì họ đang ngăn cản sự cứu rỗi các linh hồn.

Vì điều này mà họ sẽ bị giáng phạt, vì không một sự gì có thể ngăn cản được Lời Thiên Chúa, được ban cho những con cái yêu dấu của Người.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth