Thứ ba ngày 8 tháng 8 năm 2012, lúc 23:20

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, khi mọi người thắc mắc Lời của Thiên Chúa có ý nghĩa gì, hãy để Ta giải thích cho các con.

Lời của Thiên Chúa được ghi chép trong cả Kinh Thánh Cựu và Tân Ước, Lời của Thiên Chúa, Sự Thật, giờ đây đang được ban cho nhân loại qua các Thông Điệp bởi Ơn Chúa Thánh Thần.

Những Thông Điệp này đang được Thiên Chúa Ba Ngôi trao ban cho nhân loại và là những Thông Điệp duy nhất thuộc loại này chưa từng được trao ban cho nhân loại qua bất kỳ ngôn sứ nào.

Lý do là vì đây là Sứ Vụ cuối cùng, hình thức đối thoại và can thiệp cuối cùng của Thiên Chúa vào trong thế giới vì Cuộc Quang Lâm của Ta.

Đừng bao giờ ngăn cản Quyền Năng của Chúa Thánh Thần vì đó là một tội rất nghiêm trọng.

Trong những Thông Điệp này, Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần đang được ban cho nhân loại để cứu nhân loại khỏi án phạt đời đời.

Các con có thể khước từ Ta, Chúa Giêsu của các con, hoặc khước từ các Thông Điệp Thánh Thiêng đã được Mẹ Yêu Dấu của Ta ban cho các con và các con vẫn được tha thứ.

Vì tất cả các con đều có quyền phân định những Thông Điệp Thánh Thiêng này bởi ý chí tự do của các con.

Tuy nhiên, khi các con khước từ Chúa Thánh Thần và công khai báng bổ Chúa Thánh Thần thì đó là một tội lỗi vĩnh viễn và chỉ có phép lạ do Chúa Cha ban mới có thể cứu được linh hồn các con.

Các con phải giữ im lặng nếu nghi ngờ về bất kỳ Thông Điệp nào của Thiên Chúa ban cho nhân loại và hãy cầu nguyện cho các thị nhân. Hãy cầu nguyện và sống theo đức tin của các con và hãy tiếp tục cách sống của các con để tôn vinh Thiên Chúa. Điều quan trọng là các con phải thực hiện được cách sống để tôn vinh Thiên Chúa.

Khi tuyên bố Lời của Thần Khí là sự dữ, các con phạm tội nói lộng ngôn ở mức độ hết sức nghiêm trọng, và điều này được coi là một tội không thể tha thứ.

Giờ đây các con cần phải cầu xin Thiên Chúa tha thứ cho các con, vì nếu như các con cứ tiếp tục cố ý gia tăng các chiến dịch nhằm ngăn chặn Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần, Tiếng Nói của Thiên Chúa Ba Ngôi và tuyên bố đây là tiếng nói của tà thần, thì các con sẽ không bao giờ được tha thứ vì đây là một tội trọng.

Nhiều con chiên ngoan đạo đả phá tan tành Sứ Vụ này. Họ nói rằng những Thông Điệp này không phù hợp với Kinh Thánh.

Khi họ nói điều này, họ không biết Sự Thật trong Kinh Thánh.

Họ tấn công những Thông Điệp này dựa trên tin đồn của những người tự xưng là nhận biết Sự Thật, hoặc họ tuyên bố những Thông Điệp này là không đúng Sự Thật dựa trên sự diễn giải sai lầm của họ về Sự Thật.

Tệ hơn nữa, họ còn bóp méo Sự Thật và so sánh Những Thông Điệp này với lối diễn giải mới và ngớ ngẩn về Kinh Thánh.

Giờ đây các con hãy lắng nghe Ta, Chúa Giêsu của các con khi Ta nói với các con điều này.

Các thượng tế trong thời Ta sống ở thế gian đã tìm cách bóp méo Sự Thật về những Lề Luật của Thiên Chúa nhằm biện minh cho việc họ khước từ Ta.

Họ đã dùng những lời dối trá để ngăn cản người đời lắng nghe Tiếng Nói của Ta.

Họ tuyên bố Ta là một kẻ nói dối, một ngôn sứ giả và họ buộc cho Ta tội dị giáo.

Họ nói rằng Ta đã báng bổ những Lề Luật của Giáo Hội và vi phạm ngày Sa-bát bằng việc ăn Bữa Vượt Qua vào một ngày khác với ngày mà họ cho là đúng.

Họ không những hiểu sai về Ta mà còn thẳng thừng khước từ Ta, vì họ đã không chuẩn bị để chào đón Đấng Cứu Thế Đích Thực vào thời điểm đó.

Họ đã không sẵn sàng.

Họ đã không bao giờ nghĩ rằng họ lại được chứng kiến sự xuất hiện của Đấng Cứu Thế Đích Thực trong cuộc đời họ.

Họ quá khép kín trong các nghi lễ của họ, những quy định về phẩm trật trong thời đó, vốn đề cao những nhà lãnh đạo của họ và đặt những nhà lãnh đạo của họ trên ngai như những ông vua thực sự trong giáo hội của họ, đến nỗi trong tâm hồn họ không còn chỗ dành cho Ta, Đấng Cứu Thế của nhân loại.

Điều tương tự như vậy sẽ xảy ra lần nữa khi Ta chuẩn bị nhân loại cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Những người Pha-ri-sêu đã không thể hiểu được tầm quan trọng của sự khiêm nhường.

Họ không thể chấp nhận cách thức Thiên Chúa hành động, theo đó, Thiên Chúa không đề cao những người quyền thế hay những nhà lãnh đạo tôn giáo giàu kinh nghiệm trong Giáo Hội của Người để công bố Kế Hoạch của Người hay để cảnh báo con cái của Người.

Thiên Chúa đã chọn những người ít học, những người khiêm nhường và những người có tâm hồn quảng đại để truyền đạt những lời cảnh báo của Người cho nhân loại.

Người đã vực dậy những kẻ yếu đuối và nâng họ lên qua đau khổ, để trở nên những người có tâm hồn trong trắng, nhờ đó Người có thể thông truyền cho họ. Bằng cách này, thói kiêu ngạo của con người, về phía vị ngôn sứ, hầu như không xen vào Sự Thật.

Họ đã khước từ Gioan Tẩy Giả và giết hại ngài. Họ đã giết các ngôn sứ thời xưa. Họ đã bách hại những linh hồn ưu tuyển mà nhờ những linh hồn ưu tuyển ấy, Thiên Chúa đã thông truyền cho nhân loại.

Trong thế giới ngày nay của các con, các con nghĩ xem có gì khác hơn không?

Hỡi các con, những người tận hiến cho Ta, và những người tự xưng là am tường trong Kitô Giáo của Ta, hay những giáo hội khác vốn tin vào Chúa Cha Hằng Hữu, liệu ngày nay các con có đón nhận Lời của Thiên Chúa hay không?

Không, các con sẽ làm y hệt như thế đối với những ngôn sứ, như người ta đã đối xử với các ngôn sứ từ thuở ban đầu. Các con sẽ nhân Danh Chúa Cha mà phỉ báng họ.

Nhưng hãy nhớ điều này. Khi cuối cùng Sự Thật được tỏ bày cho các con, thì các con sẽ không còn có thể sửa đổi được nữa nếu như các con mắc vào tội phải trầm luân đời đời. Đó là thứ tội khi các con nói phạm đến Chúa Thánh Thần.

Nếu các con nói phạm đến Ta, Chúa Giêsu Kitô, các con vẫn được tha thứ.

Nếu các con khước từ Tặng Ân là lời tiên tri, các con cũng vẫn được tha thứ.

Nhưng nếu các con ngăn cản Kế Hoạch Cứu Rỗi Cuối Cùng bằng cách công khai nhạo báng và quy tụ các tín hữu trong Giáo Hội của Ta để nhất quyết tuyên bố rằng Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần là lầm lạc và là tà khí thì các con sẽ phải chịu hình phạt muôn đời.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth