Thứ sáu ngày 10 tháng 8 năm 2012, lúc 12:45

Con gái yêu dấu của Ta, hãy biết rằng khi con trì hoãn việc cầu nguyện với Ta, Chúa Giêsu Chí Thánh của các con, thì con trở nên yếu đuối và xa cách Ta.

Các con không bao giờ được phép trì hoãn việc cầu nguyện hay hoãn lại thời gian mà các con phải dành cho Ta mỗi ngày.

Khi các con trì hoãn việc cầu nguyện, tên ác quỷ làm cho các con xao lãng và xâm chiếm tâm trí các con bằng những vấn đề của trần thế, vốn hoàn toàn trống rỗng.

Và rồi các con sẽ cảm nhận rằng sự trống rỗng và sự dằn vặt trở nên rõ ràng trong linh hồn các con.

Các con không biết rằng các con không là gì cả nếu không có Ta? Các con chỉ là một chiếc bình trống rỗng mà không một sự gì có thể thỏa mãn được cho dù sự cuốn hút của thế giới vật chất có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.

Khi Ta nâng một linh hồn lên, thì chính linh hồn ấy kết hiệp với Thánh Tâm Ta.

Nhưng để ở lại vững vàng trong Ta, thì linh hồn ấy phải năng thưa chuyện với Ta và liên lỉ bày tỏ tình yêu của linh hồn ấy dành cho Ta cùng dâng lời cảm tạ. Nếu không thì linh hồn ấy có thể bị tách ra như một đứa trẻ mới sinh bị tách ra khỏi mẹ nó khi cắt dây rốn.

Đừng rời mắt khỏi Ta một phút nào cả vì tên ác quỷ luôn chực sẵn.

Để vào lúc không ngờ tới nhất, hắn nhào đến để sát hại và cướp lấy các con.

Hắn dùng các giác quan để cám dỗ và dùng những linh hồn khác để gây đau khổ cho các nạn nhân của hắn. Hắn đặc biệt nhắm tới những chiến binh của Ta và họ phải chịu đau khổ nhiều nhất.

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, trong khi bận rộn với Sứ Vụ của Ta, con đã không chú ý đến Ta và chính điều này đã gây cho con đau khổ. Con đã mất phương hướng và hoang mang. Tâm trạng lo lắng của con mỗi lúc một tăng khi tên ác quỷ làm cho con phải gián đoạn, khiến cho con phải trì hoãn giờ được ấn định để dành cho Ta, Chúa Giêsu của các con.

Khi điều này xảy ra, con phải đến Tòa Giải Tội, rước Mình Thánh và dành thời gian để cầu nguyện.

Con không bao giờ được phép quên đọc Kinh Mân Côi Rất Thánh của Mẹ yêu dấu của Ta, vì Kinh Mân Côi mang lại cho con vòng đai bảo vệ chống lại Satan.

Giờ đây hãy dấn thân. Hãy đến cầu nguyện với Ta trong ngày hôm nay. Trong suốt một ngày của con hãy nói chuyện với Ta như một người bạn và hãy chia sẻ với Ta tất cả những bận tâm của con. Rồi giao phó những bận tâm ấy lại cho Ta, hãy để tất cả những lo lắng đó lại cho Ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth