Thứ hai ngày 13 tháng 8 năm 2012, lúc 19:45

Hỡi con của Mẹ, chẳng bao lâu nữa nhiều ngôn sứ, thị nhân và tiên tri trên thế giới sẽ không còn nhận những Thông Điệp nữa để nhường chỗ cho những Thông Điệp hết sức quan trọng này.

Phần lớn sứ vụ của Mẹ thông qua các thị nhân sẽ sớm ngừng lại để dành chỗ cho Tiếng Nói của Chúa Thánh Thần được ban cho con, vị ngôn sứ của thời cuối.

Nhiều ngôn sứ giả, những kẻ đã xuất hiện, sẽ vẫn kêu gào to tiếng nhất và đó sẽ là những tiếng nói duy nhất tranh giành sự chú ý với những Thông Điệp chân thật cuối cùng này từ Thiên Đàng.

Hỡi con của Mẹ, đừng sợ hãi vì con và Sứ Vụ này đã được Thiên Chúa bảo vệ.

Không chỉ mình con là người hoạt động cho Sứ Vụ này. Toàn thể Thiên Đàng, các thiên thần và các thánh đang làm việc với con. Chính vì thế mà con không bao giờ được phép cảm thấy cô đơn ngay cả khi con phải chịu đau khổ.

Con đang bị những kẻ thù của Thiên Chúa ngăn chặn mỗi ngày.

Chúng đã thực hiện các kế hoạch nhằm ngăn chặn việc xuất bản Sách Sự Thật nhưng sự bách hại này hầu như đang đến hồi chấm dứt.

Hãy luôn ở bên Mẹ, Mẹ của con, để Mẹ có thể che chở con bằng Áo Choàng Thánh Thiêng của Mẹ nhằm bảo vệ con khỏi tên ác quỷ.

Con đang trở nên ngày một mạnh mẽ hơn và can đảm hơn tuy rằng con đã thấm mệt. Điều này sẽ qua đi và nhân loại sẽ chào đón Sách Sự Thật mà Thiên Chúa đã hứa ban cho họ từ rất lâu rồi.

Giờ đây con hãy dấn thân và hãy tạ ơn Thiên Chúa vì Sứ Vụ trọng đại này.

Toàn thể Thiên Đàng đều chúc phúc cho con.

Toàn thể Thiên Đàng đang dắt tay con từng ngày và tất cả các thánh đang bảo vệ con.

Cuộc chiến bắt đầu khi Cuốn Sách đầu tiên được bán ra. Sách Sự Thật sẽ loan truyền trên toàn thế giới, vì thế các con phải chuẩn bị đầy đủ.

Các con hãy xin ơn trợ giúp và các con sẽ lãnh nhận được sự trợ giúp.

Các con hãy dấn thân trong bình an và yêu thương.

Mẹ yêu dấu của các con

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth