Thứ tư ngày 15 tháng 8 năm 2012, lúc 01:00

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, Ta nói với con về điều này, đây là ngày trọng đại nhất, ngày mà Ta đã chọn để ra mắt nhân loại Cuốn Sách của Ta.

Đây là ngày Lễ Mẹ yêu dấu của Ta được Hồn Xác Lên Trời, ngày của Nữ Vương Thiên Đàng, Nữ Vương của trái đất, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi.

Không phải ngẫu nhiên mà Sách Sự Thật được ra mắt trong ngày này, vì Mẹ Ta chính là Mẹ của Ơn Cứu Rỗi. Quyển Sách này là để giúp cứu rỗi các linh hồn của toàn thể nhân loại.

Mẹ Ta đóng một vai trò quan trọng trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc, Đấng Trung Gian của mọi Ân Sủng và là Đấng Bào Chữa. Điều này có nghĩa là Mẹ Đầy Ơn Phúc của Ta đã được Thiên Chúa tuyển chọn để trợ giúp Ta, Thánh Tử của Mẹ, trong Kế Hoạch Cứu Rỗi Cuối Cùng.

Người ta không hiểu rõ vai trò của Mẹ trong thời điểm quan trọng này.

Mẹ đã sinh ra Đấng Cứu Chuộc nhân loại và đã đem đến cho nhân loại Ơn Cứu Chuộc vì việc Mẹ chấp nhận trở thành Mẹ Ta.

Giờ đây Mẹ là Mẹ của tất cả con cái Thiên Chúa và Mẹ đã được Thiên Chúa trao quyền để diệt trừ Satan khi Ta chuẩn bị cứu vớt nhân loại khỏi kế hoạch lừa dối độc ác của hắn đối với con cái Thiên Chúa.

Sách Sự Thật không chỉ là một cuốn sách. Sách Sự Thật là Lời Chí Thánh của Ta, là phần đầu tiên trong những mặc khải của Ta nhằm hoán cải nhân loại.

Hỡi con gái của Ta, trong khi dường như rất khó khăn để thực hiện Sách Sự Thật, với biết bao nhiêu trở ngại cản bước con, nhưng Ta bảo đảm với con rằng Sứ Vụ này được Thiên Chúa bảo vệ từ Thiên Đàng.

Đây là Sách của Ta. Lời Ta. Lời Hứa của Ta.

Khi Ta nói rằng Ta sẽ trở lại, điều đó có nghĩa là Ta sẽ trở lại.

Giống như khi Ta đến thế gian lần đầu tiên, Thiên Chúa Cha Hằng Hữu đã chuẩn bị trước cho con cái của Người qua các ngôn sứ.

Nhiều người đã lắng nghe. Nhiều người đã không chịu lắng nghe.

Sau cùng, cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì thế giới cũng đã hiểu được Sự Thật. Họ đã biết và hiểu được ý nghĩa của Cuộc Khổ Nạn Thập Giá của Ta và sự tự do mà Cuộc Khổ Nạn đã đem đến cho nhân loại đó chính là Ơn Cứu Rỗi Đời Đời.

Giờ đây, điều tương tự đang xảy ra. Nhân loại đang được chuẩn bị cho Cuộc Quang Lâm của Ta.

Lời Chí Thánh của Thiên Chúa đang được ban cho nhân loại qua những Thông Điệp này, như là một Ân Huệ trọng đại.

Nhiều người sẽ lắng nghe. Nhiều người sẽ không lắng nghe.

Một điều rõ ràng đó là rất ít người không biết về Cuộc Quang Lâm của Ta.

Hoặc là họ sẽ đón nhận Lời Ta khi Lời Ta giờ đây đang được ban cho họ hoặc là họ không đón nhận.

Ta đã hoàn tất lời hứa của Chúa Cha.

Chúa Cha đã hứa với nhân loại rằng họ sẽ được ban cho Sách Sự Thật trong thời điểm này.

Nhiều người sẽ mở lòng ra đón nhận Sự Thật và chấp nhận Sự Thật. Những người khác sẽ cảm thấy Sự Thật quá cay đắng và sẽ coi Sự Thật là những sự dối trá.

Các con hãy cho họ biết rằng Giao Ước sẽ được hoàn tất cũng như những lời tiên tri sẽ được hoàn tất.

Không một ai, cho dù người đó có tranh luận chống lại Lời Chí Thánh của Ta cách nào đi chăng nữa, cũng không thể ngăn cản Sự Thật được tiết lộ cho nhân loại.

Những lời tiên tri trong Sách Khải Huyền đang xảy ra trước mắt các con.

Không một ai hiểu được ý nghĩa trọn vẹn của Sách Khải Huyền vì nội dung của Sách Khải Huyền không được tỏ bày rõ ràng cho nhân loại khi những nội dung ấy chỉ là những nét phác họa.

Giờ đây, Ta, Chiên Thiên Chúa, đến như đã hứa để mở các Ấn, nhưng sẽ chỉ có ít người nhìn nhận điều này.

Tại sao?

Nếu các con tin vào Ta qua những Thông Điệp này, thì tại sao các con lại chối bỏ Sự Thật khi Sự Thật đang được ban cho các con?

Nếu các con không đón nhận Sự Thật mà Thiên Chúa ban cho các con liên quan đến ngôn sứ giả, tên Phản Kitô và những lời tiên tri khác thì điều đó có nghĩa là các con sẽ không để Ta hướng dẫn các con trong việc cứu rỗi các linh hồn.

Chỉ có đi theo Sự Thật, các con mới được an toàn.

Các con hãy nhớ rằng chỉ có Sự Thật mới giải thoát các con khỏi những điều dối trá mà Satan đang tàn phá nhân loại.

Các con phải tiếp tục kêu cầu Mẹ Ta trợ giúp các con đến với Ta để các con được bảo vệ khỏi những điều dối trá mà Satan sử dụng nhằm ngăn chặn các con khỏi Sự Thật về những Lời Chí Thánh cuối cùng của Ta, những Lời được Ta ban cho nhân loại trước Cuộc Quang Lâm của Ta.

Các con hãy dấn thân trong bình an và tình yêu. Giờ đây Ta quy tụ tất cả các con trong sự che chở bởi Máu Châu Báu của Ta.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, Ta vui mừng vì các con đã đáp lại lời mời gọi của Ta, và Ta cậy nhờ vào đức tin của các con để giúp Ta trong Sứ Vụ đặc biệt này.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth