Đây là Kinh Cầu đầu tiên (1) của Nhóm Chiến Dịch Cầu Nguyện để Xin ơn bảo vệ chống lại tiên tri giả

Lạy Chúa Giêsu rất dấu yêu, xin cứu chúng con khỏi sự lừa dối của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin cứu chúng con khỏi cuộc bách hại.

Lạy Chúa Giêsu, xin gìn giữ chúng con khỏi tên Phản Kitô.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin che chở chúng con bằng Máu Châu Báu Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con nhìn thấy sự dối trá của tiên tri giả.

Lạy Chúa Giêsu, xin hiệp nhất Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ các Bí Tích của chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin đừng để tiên tri giả chia rẽ Giáo Hội của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con khước từ những dối trá được bày ra như là Sự Thật.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban sức mạnh cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban niềm hy vọng cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin tuôn đổ Thần Khí Chúa trên linh hồn chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, xin bảo vệ chúng con khỏi con thú.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con Ơn Phân Định, để chúng con đi theo đường lối Giáo Hội Chân Chính của Chúa bây giờ và mãi mãi. Amen.

Hỡi con gái của Ta, xin con đừng cảm thấy choáng ngợp trong Sứ Vụ này, vì Ta sẽ sớm gửi đến cho con sự trợ giúp. Con phải đón nhận tất cả những gì Ta yêu cầu nơi con và phải sống mạnh mẽ trong niềm trông cậy rằng tất cả sẽ tốt đẹp.

Sự hoán cải đã có được qua những Thông Điệp này và con số người hoán cải đã lên tới hàng trăm ngàn rồi. Vì vậy, con đừng cảm thấy bất lực hay lo lắng. Ta hài lòng với sự trung thành và sự tận hiến vô điều kiện của những người yêu mến Ta.

Ta đang sai đến với con những người có tâm hồn trong sạch của Ta, để bảo vệ con.

Họ sẽ nâng đỡ con và trợ giúp con dẫn dắt các tín hữu của Ta trong suốt cuộc hành trình hướng về Cổng Địa Đàng Mới.

Hỡi các tín hữu yêu dấu của Ta, Ta yêu thương các con. Hãy kiên trì trên con đường chông gai này cùng với Ta. Hãy chấp nhận sự chế nhạo mà các con sẽ phải đối mặt khi các con tiếp tục loan truyền Lời Chí Thánh của Ta.

Hãy biết rằng Ta luôn ở với mỗi người trong các con. Ta biết các chiên Ta và các chiên Ta biết Ta. Không một sự gì có thể tách rời chúng ta.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth