Thứ hai ngày 20 tháng 8 năm 2012, lúc 15:45

Con gái rất yêu dấu của Cha, Sổ Trường Sinh, đã được tiên báo, có tên của tất cả những ai sẽ được cứu rỗi.

Tuy nhiên, vì Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha mà nhiều linh hồn nữa sẽ được cứu rỗi nhờ Cuộc Cảnh Báo.

Thậm chí nhiều linh hồn nữa cũng có thể được cứu nhờ sự hy sinh của con và sự hy sinh của tất cả những linh hồn ưu tuyển đang sống trong thế giới ngày nay.

Lời cầu nguyện của các tín hữu, bao gồm việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện của Cha để cứu các linh hồn, sẽ là một phương thế hết sức mạnh mẽ để cứu vớt ngay cả những linh hồn chai đá nhất.

Những linh hồn không chịu đón nhận Lòng Thương Xót của Cha giờ đây có thể được cứu nhờ lòng quảng đại của nhiều người trong các con, trong việc dâng lên Cha những hy sinh hãm mình, ăn chay cầu nguyện và đón nhận hy sinh trong Danh Thánh Cha.

Đây là Lời Hứa của Cha và cũng là Lòng Thương Xót Vô Biên của Cha.

Giờ đây Cha ban cho các con rất nhiều Tặng Ân vì tình yêu các con dành cho Cha.

Các con hãy đón nhận những Tặng Ân của Cha với tình yêu và lòng cảm tạ.

Cha chúc lành cho các con. Lời hứa của Cha ban thêm Tặng Ân cho các con, những môn đệ yêu dấu của Cha, vì sự hưởng ứng của các con trong Sứ Vụ này, giờ đây sẽ được thực hiện vì lòng trung thành các con đối với Cha.

Chúa Giêsu yêu dấu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth