Thứ tư ngày 22 tháng 8 năm 2012, lúc 09:18

Hỡi con của Mẹ, trong thế giới ngày nay, sự khốn khổ mà con cái của Mẹ phải rơi vào là vì họ không biết làm sao để được ban Ơn Chúa Thánh Thần.

Như Mẹ đã dạy cho con biết, cần phải mất một thời gian dài để được ban Ơn Chúa Thánh Thần.

Việc này bao gồm cả một hành trình chông gai trước khi bất cứ con cái nào của Thiên Chúa được xứng đáng lãnh nhận Tặng Ân đặc biệt này.

Khi Mẹ cùng với các tông đồ ở trong Nhà Tiệc Ly để chờ đợi Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ đã phải mất mười ngày để chuẩn bị.

Mặc dù đã được Thiên Chúa hứa ban cho Tặng Ân này, nhưng những tông đồ thánh thiện, nhiệt thành và trung thành của Con Mẹ đã không chuẩn bị tâm hồn một cách đầy đủ để đón nhận Tặng Ân này.

Và Mẹ, với tư cách là Mẹ yêu dấu của các tông đồ, đã phải giúp họ chuẩn bị tâm hồn.

Mẹ muốn nói đến việc dạy dỗ họ về tầm quan trọng của việc từ bỏ hoàn toàn ý riêng của họ. Để trở nên xứng đáng, họ phải hiểu được tầm mức sâu xa của đức khiêm nhường mà họ phải tuân theo trước khi họ sẵn sàng.

Một số người trong số họ nghĩ rằng họ đã học được hết mọi sự nơi Thánh Tử của Mẹ.

Tuy nhiên, đây là một biểu hiện của tính kiêu ngạo, và khi mà tính kiêu ngạo hiện diện trong lòng các con, các con sẽ không thể đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Để nhận được Ơn Chúa Thánh Thần các con phải trở nên nhỏ bé như con trẻ trước mặt Thánh Tử của Mẹ.

Không thể có chỗ cho tính kiêu căng hay ngạo mạn. Tuy nhiên, ngày nay những người tự cho mình có thẩm quyền rao giảng về những gì Thánh Tử của Mẹ đã rao giảng, lại rơi vào bẫy này.

Khi họ tự cho rằng họ thấu suốt những vấn đề tâm linh và rao giảng với một thái độ ngạo mạn, thì điều này không phản ánh những Ân Sủng vốn được ban cho những ai thực sự có được Ơn cao trọng này từ Thiên Đàng.

Những ai được ban Ơn Chúa Thánh Thần thì sẵn sàng vâng theo những mong muốn của Con Mẹ.

Họ không khoác lác.

Họ không hung hăng giận dữ.

Họ không mượn danh Thánh Tử của Mẹ để chỉ trích người khác.

Họ không chế giễu người khác khi họ nói lên suy nghĩ của họ về Lời Chí Thánh của Con Mẹ.

Họ không rao giảng sự hận thù.

Khi Mẹ chuẩn bị cho các tông đồ của Con Mẹ, đã có nhiều tranh cãi xảy ra.

Cần phải mất một thời gian trước khi họ đón nhận điều được mong đợi nơi họ.

Và chỉ khi ấy, khi mà họ hiểu được rằng chỉ nhờ vào lòng khiêm nhường, thì Chúa Thánh Thần mới có thể bước vào linh hồn họ, và chỉ khi ấy họ mới được chuẩn bị cách trọn vẹn.

Mẹ khẩn thiết kêu gọi tất cả con cái Thiên Chúa, đặc biệt là những ai tin vào Thánh Tử của Mẹ, hãy kêu cầu Mẹ, Mẹ của các con, và hãy để Mẹ chuẩn bị cho các con đón nhận Tặng Ân cao trọng này.

Con gái nhỏ bé của Mẹ, Mẹ đã mất tròn một năm để chuẩn bị cho con, và việc này không hề dễ dàng. Con có nhớ không, con đã gặp khó khăn biết bao khi đọc kinh Mân Côi? Con đã cảm thấy khó khăn biết bao để từ bỏ ý riêng và chứng tỏ lòng khiêm nhường của con?

Và giờ đây khi con đã nhận được Ơn Chúa Thánh Thần, và điều này không có nghĩa là Ơn Chúa Thánh Thần được ban cho con một cách nhưng không.

Con phải tiếp tục cầu nguyện, giữ lòng khiêm nhường và phải ăn năn đền tội trong mỗi ngày sống của con. Vì Ơn Chúa Thánh Thần đã được ban thì cũng có thể bị lấy đi.

Mẹ mời gọi tất cả những ai tin theo những Thông Điệp này hãy cầu nguyện để đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Không phải chỉ cầu nguyện đúng một lần rồi nói rằng các con đã nhận được ơn phân định mà các con xin, rồi sau đó lại buông lời phỉ báng những Thông Điệp Thánh Thiêng này. Nếu làm như vậy thì các con vẫn chưa nhận được Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin các con hãy kêu cầu lên Mẹ, Mẹ Đầy Ân Phúc của các con để Mẹ giúp chuẩn bị cho các con qua Chiến Dịch Cầu Nguyện này.

Chiến Dịch Cầu Nguyện (74): Xin Ơn Phân Định

Lạy Mẹ Thiên Chúa, xin giúp con chuẩn bị cho linh hồn để đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Xin nắm tay con là đứa con thơ của Mẹ, và dẫn dắt con trên con đường hướng tới Ơn Phân Định, nhờ Quyền Năng Chúa Thánh Thần.

Xin mở lòng con và dạy con biết vâng phục trong tâm trí, thân xác và linh hồn.

Xin giữ con khỏi tội kiêu ngạo, xin cầu cho con được ơn tha thứ vì tất cả những tội lỗi trong quá khứ của con, để linh hồn con được nên trong trắng lành mạnh, xứng đáng đón nhận Ơn Chúa Thánh Thần.

Con xin cảm ơn Mẹ, Mẹ của Ơn Cứu Rỗi, vì sự chuyển cầu của Mẹ, và con đón chờ Ơn Chúa Thánh Thần mà con khao khát trong tình yêu và niềm vui. Amen.

Hỡi các con, hãy nhớ chạy đến với Mẹ, Mẹ của các con, để Mẹ giúp các con mở rộng tâm hồn đón nhận Tặng Ân tuyệt diệu này.

Khi các con đón nhận Tặng Ân này, Mẹ sẽ dẫn các con đến trước Thánh Tử của Mẹ.

Và chỉ khi ấy các con mới thực sự sẵn sàng cho bước kế tiếp trong những nấc thang dẫn tới sự hoàn thiện tâm linh.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth