Thứ tư ngày 22 Tháng 8 năm 2012, lúc 20:10

Hỡi con gái yêu dấu của Ta, con không được cảm thấy bị tách rời khỏi Ta vì tầm mức lớn lao của Sứ Vụ này.

Vì mặc dù sự việc có vẻ như quá nặng nề đối với con đến nỗi con cảm thấy như thể không gánh vác nổi, con hãy biết rằng Ta chỉ kêu gọi nơi con những gì con có thể thực hiện được mà thôi.

Các con hãy vui mừng lên vì Lời Ta đang được nhân loại tìm kiếm khắp nơi trên toàn thế giới, vì đây là mong muốn từ nơi Thánh Tâm Ta.

Ta mong muốn rằng tất cả những môn đệ của Ta lập tức đáp lại Lời Mời Gọi của Ta, vì Ta cần họ trợ giúp trong Sứ Vụ cứu rỗi nhân loại.

Đây chỉ là khởi đầu của một sự hoán cải hết sức nhanh chóng khi Máu và Nước sẽ tuôn đổ trên từng linh hồn của nhân loại.

Máu và Nước của Ta sẽ hoán cải ngay cả những linh hồn đen tối. Giống hệt như người lính đâm vào cạnh sườn Ta xưa kia, đã lập tức được ơn hoán cải, cũng thế, hàng triệu linh hồn sẽ hoán cải.

Chẳng phải Ta đã nói với các con rằng Lòng Thương Xót của Ta là vô tận sao?

Ta đã chẳng hứa rằng các phép lạ được Cha Ta ban, sẽ xảy ra để quy tụ nhân loại và đưa tất cả các linh hồn đến với quyền thừa tự chính đáng của họ sao?

Giờ đây biết bao nhiêu linh hồn đang đáp lại Lời Mời Gọi của Ta. Chỉ cần những lời cầu nguyện của họ thôi cũng sẽ được nhân lên và hàng triệu người sẽ được cứu. Tất cả các linh hồn phải được bao gồm trong các nỗ lực của các con để cứu rỗi toàn thể nhân loại.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, mục tiêu của các con là không được để cho bất kỳ một linh hồn nào lọt khỏi lưới. Tấm lưới này sẽ được tung ra để bắt lấy các linh hồn và cứu họ. Các con, những môn đệ của Ta, các con là những ngư dân. Ta ban cho các con tấm lưới này nhờ vào những Ân Sủng mà giờ đây Ta tuôn đổ trên các con.

Các con sẽ giúp Ta cứu vớt từng con người đang sống và không một nỗ lực nào là lãng phí, không một nỗ lực nào là không được thực hiện vì Ta tiến lên để cứu nhân loại một lần nữa.

Hỡi con gái của Ta, thay vì co rúm trong sợ hãi, lo lắng về Lời Mời Gọi lớn lao của Ta, con phải vui mừng lên. Vì cuối cùng Thánh Ý của Ta cũng đang được hoàn tất. Tuy nhiên, chúng ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth