Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012, lúc 12:40

Hỡi con, hãy nói cho các con cái Thiên Chúa biết rằng giờ đây càng nhiều người chống đối Lời Chí Thánh của Con Mẹ thì càng nhiều Ân Sủng được tuôn đổ xuống trên những tông đồ của Con yêu dấu Mẹ.

Tất cả những điều đã được tiên báo đều có thể được giảm nhẹ dưới nhiều hình thức nếu như các con cái Thiên Chúa chịu đón nhận Ơn hoán cải.

Cuộc hoán cải có thể làm suy yếu tầm ảnh hưởng của tên Phản Kitô. Những lời cầu nguyện hằng ngày của các con, kể cả việc đọc những Chiến Dịch Cầu Nguyện, sẽ giúp để mang lại hiệu quả này.

Đối với những ai chống đối Sứ Vụ này của Con Mẹ trên thế giới, Mẹ xin các con hãy cầu nguyện cho linh hồn họ.

Cuộc chiến đấu này để giành lấy các linh hồn thật cam go và các con phải vượt lên trên mọi khổ đau và chế giễu để xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho những linh hồn lầm lạc đáng thương, họ cứ ngỡ rằng họ đang rao giảng Nhân Danh Thánh Tử của Mẹ nhưng thật ra thì họ bị tên ác quỷ đánh lừa.

Thánh Tử của Mẹ sẽ không bao giờ bỏ cuộc trong cuộc chiến giành lấy các linh hồn, nhất là những linh hồn khước từ Người, chế nhạo Lời Chí Thánh của Người và những linh hồn đen tối vì tội lỗi.

Hỡi các con, tất cả các con phải mạnh mẽ và kiên vững trong quyết tâm của các con để thực thi Thánh Ý của Con Mẹ.

Việc thực thi Thánh Ý của Người không phải là một điều dễ dàng nhưng để được phúc bước vào Địa Đàng Mới cũng không phải là chuyện dễ.

Cần phải có một sự kiên nhẫn, cầu nguyện không ngừng, nhiều tình thương yêu dành cho nhau và khả năng tha thứ cho những ai làm khổ các con và những ai xúc phạm Lời của Con Mẹ.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth