Thứ năm ngày 23 tháng 8 năm 2012, lúc 15:15

Hỡi con gái rất yêu dấu của Ta, thật hiếm khi Thiên Chúa Ba Ngôi lại thông truyền cho nhân loại theo cách này và đây là lần đầu tiên Ta, Cha của các con đã cho phép một Sứ Vụ theo hình thức này.

Hỡi con cái của Ta, nhiều người trong số họ không nhận ra được tầm quan trọng của Cuộc Can Thiệp từ Thiên Đàng này, sẽ sớm hiểu được tại sao Cuộc Can Thiệp này là cần thiết.

Nếu như Cuộc Quang Lâm của Thánh Tử yêu dấu của Ta xảy ra mà không có cảnh báo trước, thì những con cái yêu quý của Ta không bao giờ có thể vào được Cổng Địa Đàng Mới của Ta.

Họ không bao giờ có thể chuẩn bị cho linh hồn họ và không xứng đáng để được vào trong Kỷ Nguyên Mới của Hòa Bình.

Việc thông truyền này sẽ khiến cho nhân loại cảm thấy khó lòng đáp lại.

Bóng mây che phủ tâm hồn nhân loại thì quá đen tối đến nỗi chỉ ít linh hồn nhận ra Ánh Sáng trong Lời Hứa Thánh Thiêng của Ta.

Các thế lực của sự dữ hằng hiện diện trên thế giới, ngăn cản con cái Ta kêu cứu đến Ta. Quyết tâm của Ta là rất mãnh liệt nhằm mang gia đình của Ta lại gần và hiệp nhất họ trong Thánh Tâm Ta.

Đừng để một ai không hiểu được rằng Ta sẽ tạo ra cuộc hoán cải nhanh chóng trong nhân loại bằng bất cứ giá nào.

Hoàn toàn không can thiệp vào ý chí tự do của tất cả các con cái Ta, Ta sẽ cho phép những phép lạ biến đổi tâm hồn họ từ trong ra ngoài.

Đây là Lời Hứa của Ta khi Ta mời gọi từng người trong những con cái nhỏ bé thân yêu của Ta.

Ta, Chúa Cha yêu dấu của các con, khao khát đón nhận các con, quy tụ các con lại, giữ các con gần với Trái Tim yêu thương của Ta và đưa các con đến nơi an toàn.

Quá ít người trong các con biết được tình yêu sâu thẳm của Ta. Một khi các con cảm nghiệm được tình yêu dành cho Ta, Chúa Cha Hằng Hữu của các con, thì các con không bao giờ có thể cắt đứt mối giây liên kết với Ta. Ta muốn ban cho các con sự an ủi.

Ta muốn cho các con biết rằng Tình yêu của Ta dành cho các con có nghĩa là nhờ Thánh Tử của Ta, Chúa Giêsu Kitô, mà Lòng Thương Xót Vô Biên của Ta sẽ được tỏ ra cho những người có tâm hồn chai đá và những người có linh hồn quá đen tối đến nỗi chỉ có phép lạ mới có thể cứu được họ.

Đối với những người yêu mến Ta, Ta nói với các con rằng tình yêu của các con dành cho Ta, Cha của các con, sẽ được ban thưởng bội hậu. Tình yêu của các con dành cho Thánh Tử Yêu Dấu của Ta sẽ được tưởng thưởng bằng cách Ta sẽ ban ơn miễn trừ khỏi lửa Hỏa Ngục cho những linh hồn mà các con cầu nguyện cho.

Không có gì là không thể.

Tình yêu của Ta là vô bờ bến.

Hãy tín thác vào Ta.

Hãy tín thác vào Thánh Tử của Ta.

Khi các con sống được những điều này, Ta sẽ ban những Ân Sủng trọng đại vì phần rỗi của nhân loại.

Cha yêu dấu của các con

Thiên Chúa Tối Cao

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth