Thứ sáu ngày 24 tháng 8 năm 2012, lúc 03:15

Con gái yêu dấu của Ta, Ta muốn con kêu gọi các tín hữu của Ta hãy bắt đầu việc đọc hằng ngày những kinh nguyện trong loạt Kinh Cầu ‘Chúa Giêsu đến với Nhân Loại’ kể từ nay trở đi.

Những Kinh Cầu này sẽ đem lại Ân Sủng trọng đại và sẽ cứu tất cả những ai mà các con đặt vào đó với ý chỉ đặc biệt để linh hồn họ được ơn cứu rỗi.

Kinh cầu thứ hai này nhằm tôn vinh Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta, Đấng yêu thương mọi con cái dấu yêu của Người.

Ta tựa đầu vào Vai Cha, Cánh Tay Ta ôm lấy Người mỗi ngày để an ủi Cha khi Người ưu phiền vì tất cả những linh hồn đáng thương, những kẻ lạc mất khỏi Người.

Hỡi các môn đệ yêu dấu của Ta, hãy đến với Người và dâng lên Người lời cảm tạ vì Ân Huệ của Người là Ơn Miễn Trừ khỏi Lửa Hỏa Ngục, được ban cho những ai đáp lại lời mời gọi của Người.

Kinh cầu ‘Chúa Giêsu Đến Với Nhân Loại’ số (2): Xin ơn Miễn Trừ

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, con yêu mến Cha.

Con tôn vinh Cha.

Xin Cha thương xót chúng con.

Xin Cha tha tội chúng con.

Con thờ lạy Cha.

Con chúc tụng Cha.

Con cảm tạ Cha vì tất cả những Ân Sủng đặc biệt Cha ban.

Con nài xin Cha ban Ơn Miễn Trừ cho những người yêu dấu của con:

(kể tên tất cả các linh hồn)

Con xin dâng lên Cha lòng trung thành của con đối với Cha luôn mãi.

Lạy Cha Chí Thánh ở trên trời, Đấng dựng nên muôn vật, Đấng dựng nên vũ trụ, Đấng dựng nên loài người, Cha là nguồn gốc của tất cả mọi sự.

Cha là nguồn Tình Yêu.

Cha là Tình Yêu.

Con yêu mến Cha.

Con tôn vinh Cha và con phủ phục trước nhan Cha.

Con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho tất cả những linh hồn không nhận biết Cha, những linh hồn không tôn vinh Cha, những linh hồn khước từ Bàn Tay Thương Xót của Cha.

Con xin hiến dâng Cha trọn vẹn tâm trí, thân xác và linh hồn, để Cha có thể đem họ vào trong Vòng Tay Cha, an toàn khỏi mọi sự dữ.

Con nài xin Cha mở Cổng Thiên Đàng để cuối cùng tất cả con cái Cha được hiệp nhất, trong gia sản Cha đã dựng nên cho tất cả chúng con. Amen.

Ta muốn tất cả các con biết điều này:

Tình yêu của Thiên Chúa Cha Hằng Hữu Cha Ta dành cho mỗi người trong các con cái của Người vượt quá sự hiểu biết của các con.

Tình Yêu của Chúa Cha mạnh mẽ hơn gấp trăm lần, so với tình yêu mà cha mẹ ấp ủ trong lòng dành cho con cái của họ trên trái đất.

Tình yêu của Chúa Cha đối với con cái Người mạnh mẽ đến nỗi Người đã và đang thực hiện những hy sinh mà các con không thể nhận biết được.

Bàn tay Người đã rút lại để khỏi gây ra nhiều thảm họa mà Người đã định trừng phạt con cái của Người. Đức Nhẫn Nại của Người đã vượt quá sức chịu đựng.

Người đã bỏ qua những xúc phạm mà nhân loại đã phạm đến Người.

Thay vào đó Người muốn đem con cái trở về với Người, không phải bằng sự sợ hãi, mà bằng tình yêu của con cái Người, những ai yêu mến Người nhiều nhất.

Người trông cậy vào những ai trong các con với tình yêu sâu sắc và vững bền dành cho Người và cho Ta, Thánh Tử của Người, để các con giúp quy tụ những con cái lầm lạc hầu đem họ về với Người.

Giờ đây hãy đem tất cả những linh hồn gần gũi với tâm hồn các con và đặt họ trước Ngai Tòa Chúa Cha và nhờ Lòng Thương Xót, Người sẽ ban cho các con Ân Huệ trọng đại nhất trong mọi Ân Huệ. Người sẽ ban cho họ ơn cứu rỗi.

Hãy đem đến tên của những linh hồn tăm tối, kể cả danh sách những người mà các con không biết, và nài xin lòng thương xót cho linh hồn họ.

Với Tình Yêu trong lòng, Người đang chờ đợi sự đáp trả rộng lượng của các con.

Các con hãy đến. Đừng ngần ngại, vì đây là Ân Huệ phi thường từ Thiên Đàng.

Quả thật, các con trong thế hệ này đang được chúc phúc.

Chúa Giêsu của các con

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth