530. Đức Trinh Nữ Maria: Hỡi các con, hãy đón nhận Ơn Miễn Trừ. Hãy trân trọng Ân Huệ này vì đây là Ân Huệ phi thường từ Thiên Đàng


Thông Điệp Sách Sự Thật

Thứ bảy ngày 25 tháng 8 năm 2012, lúc 12:00

Hỡi con, Thiên Đàng hân hoan vui mừng. Ca đoàn các thiên thần đang cất cao tiếng hát ngợi khen Chúa Cha.

Lòng Thương Xót Đầy Vinh Hiển của Thiên Chúa, tuôn đổ xuống trên con cái Người qua Ơn Miễn Trừ Đặc Biệt, đang được các thiên thần và các thánh trên Thiên Đàng ca khen chúc tụng với tình yêu mến dạt dào và niềm hân hoan.

Tuy nhiên, con cái của Mẹ chưa hiểu được tầm quan trọng của Tặng Ân hết sức trọng đại do Lòng Thương Xót của Chúa Cha, Thiên Chúa Tối Cao.

Hỡi các con, giờ đây các con có được sức mạnh để cứu vớt tha nhân, những linh hồn đang hư mất. Điều này có nghĩa là sức mạnh của tên ác quỷ có thể bị tiêu diệt theo cách thức mà cho đến nay mới có thể thực hiện được.

Những sự dối trá, lừa gạt và hận thù mà tên ác quỷ gieo vào tâm trí của con cái Thiên Chúa, có thể trở nên vô hiệu nếu những ai yêu mến Thánh Tử của Mẹ dâng những lời cầu nguyện này lên trước Ngai Tòa của Thiên Chúa Cha.

Hỡi các con, hãy trân trọng đón nhận Ơn Miễn Trừ này.

Hãy quý trọng Tặng Ân này vì đây là Tặng Ân phi thường từ Thiên Đàng.

Tặng Ân này chứng minh cho các con thấy Tình Yêu của Chúa Cha dành cho từng con cái yêu dấu của Người.

Tặng Ân này là một trong những phép lạ cả thể, được ban cho tất cả con cái Thiên Chúa trong thời cuối.

Cám ơn các con đã đáp lại lời mời gọi của Mẹ.

Mẹ Maria, Nữ Vương Thiên Đàng

Mẹ của Ơn Cứu Rỗi

Chuyển dịch từ nguồn: The Book of Truth

DUCMEMARIA.COM - TOTUS TUUS MARIÆ

Thông điệp tháng 01
Thông điệp tháng 02
Thông điệp tháng 03
Thông điệp tháng 04
Thông điệp tháng 05
Thông điệp tháng 06
Thông điệp tháng 07
Thông điệp tháng 08
Thông điệp tháng 09
Thông điệp tháng 10
Thông điệp tháng 11
Thông điệp tháng 12
Thông-Điệp-Theo-Chủ-Đề-1
CDCN Gif
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Hai
Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Ba
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Năm
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Sáu
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Ngày Thứ Bảy
CDCN Chiến Dịch Cầu Nguyện Chúa Nhật

0 Shares
Share via
Copy link